‘Werkgevers nemen boete Quotumwet voor lief’

1

Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Met die boodschap probeert Bert van Boggelen, kwartiermaker van werkgeversinitiatief De Normaalste Zaak, het draagvlak voor inclusief ondernemen onder werkgevers te vergroten.

Het doel van de Participatiewet, die vorige week is goedgekeurd door de Eerste Kamer, bevalt hem wel: ‘Arbeidsgehandicapten betrekken in het reguliere maatschappelijke en economische verkeer. ‘

Maar Van Boggelen heeft ook zorgen. De kans op mismatches tussen werkgevers en arbeidsbeperkten is groot en de decentralisatie zadelt ondernemers op met onnodig veel verschillende regels. ‘Voor werkgevers moeten de regels op een half bierviltje passen’
Welke element uit de Participatiewet is het grootste zorg van ondernemers?

‘Het is heel simpel: als je mensen met minder verdienvermogen in dienst wil nemen moet je als werkgever in ieder geval gecompenseerd worden in de kosten die je maakt en de risico’s die je neemt. Dat betekent dat je loonkostensubsidie, een no-riskpolis en voldoende begeleiding  moet krijgen.’

‘Nu de gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering is het maar de vraag of ze dat basispakket allemaal onder dezelfde voorwaarden gaan aanbieden. Heel veel werkgevers werken niet binnen één gemeente of arbeidsmarktregio. Door dat elke gemeente straks zijn eigen regels heeft, kan er concurrentie ontstaan tussen arbeidsgehandicapten.’

Zijn werkgevers, in deze moeilijke economische tijden, wel bereid om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen?

‘De vraag is niet of werkgevers het wel willen! Ik merk dat het aantal bedrijven dat hiermee bezig is hard toeneemt. Wij hebben in Nederland een verzorgingsstaat gehad waarin bedrijven ook niet zoveel hoefden met arbeidsgehandicapten, omdat we ze wegstopten in sociale werkplaatsen. Daardoor is het matchen van werkgever en arbeidsgehandicapte nu erg lastig.’

‘Van een hele grote groep arbeidsbeperkten weet het UWV niet wat hun competenties zijn. Daar komt bij dat werkgevers door de huidige privacywetgeving veel medische zaken wordt onthouden, die wel invloed hebben op het functioneren. De kans op mismatches is heel groot. Ik ken een werknemer met een psychische stoornis die werd geplaatst met de boodschap: hij is een beetje druk. Maar dan wel even vergeten te vertellen aan een werkgever dat zo iemand af en toe helemaal flipt.’

Wat is de belangrijkste rol van HR bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten?

‘Die ligt in het creëren van draagvlak op de werkvloer en het organiseren van voldoende begeleiding. Het vraagt zeker in het begin veel tijd en aandacht. Het management overtuigen is van belang, maar moet ook geen grote opgave worden. Die overtuiging moet al bij het management bestaan, anders wordt draagvlak creëren binnen de rest van de organisatie heel lastig.’

Als werkgevers niet de beloofde 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten creëren worden ze hier, middels een boeteregeling in de Quotumwet, toe gedwongen. Is de Quotumwet een goede stok achter de deur?

‘Het is een stok achter de deur die prima is als hij in de kast blijft. De Quotumwet zorgt er wel voor dat de Participatiewet op de agenda komt bij werkgevers. Als de Quotumwet ook daadwerkelijk in werking treedt is het een heel bot instrument. Ik denk ook dat veel werkgevers geen boodschap hebben aan zo’n quotum. Die nemen een eventuele boete wel voor lief. Mensen met een arbeidsbeperking moeten aangenomen worden omdat ze iets toevoegen aan de onderneming en niet als excuustruus omdat een werkgever anders een boete moet betalen.’

Lees ook: ‘Dit voelt goed als mens, niet als ondernemer

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Kom naar het 3-daagse vakevent Inzet op Maat. Hier voelt u letterlijk en figuurlijk wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan. Registreer je gratis!

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. Jan Swinkels op

    In Duitsland werkt de quotumwet wel prima. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de boeteregeling.