‘Werkgevers kunnen iets doen tegen jeugdwerkloosheid’

2

De komende maanden komen er tienduizenden werkloze jongeren bij.

Dat zegt FNV Jong. De bond pleit daarom voor een nieuw actieplan om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het oude actieplan liep in oktober af. Eerder deze week vergaderde de Tweede Kamer erover.

Volgens Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, zijn er op dit moment 120.000 jongeren tot 25 jaar werkloos. ‘Als we nu niets doen en niet leren van gemaakte fouten in het verleden, dan kunnen we er over een half jaar zo 30.000 jonge werkzoekenden bij optellen. In de zomer zal een nieuwe lichting afgestudeerde jongeren op zoek gaan naar een baan. Maar economisch gaat het slecht en de werkloosheid loopt op. Door de bezuinigingen op de studiefinanciering worden studenten bovendien gedwongen sneller de arbeidsmarkt op te gaan.  Het is ontoelaatbaar dat dit kabinet niks doet voor werkloze jongeren en hen in de kou laat staan.’
In 2012 zal de jeugdwerkloosheid twee keer hoger liggen dan de gemiddelde werkloosheid: ruim 10 procent. De werkloosheid onder allochtone jongeren zal zelfs tegen de 25 procent zijn.

Vorig Actieplan

Het vorige kabinet stelde al een Actieplan Jeugdwerkloosheid in, en stelde daar 250 miljoen euro voor beschikbaar. Wat is daarmee gebeurd? ‘Gemeenten kregen de mogelijkheid om daar naar eigen inzicht dingen mee te doen. Sommige hebben met sectoren convenanten afgesproken, andere hebben stageplekken en banenplannen gemaakt. Bij weer andere gemeenten is dit specifieke geld waarschijnlijk op de grote hoop gegooid.’
Heeft het gewerkt? ‘Of het geholpen heeft weten wij niet, omdat er geen verantwoording afgelegd is door de gemeenten. De werkloosheid is in ieder geval toen licht gedaald. Dat kan ook te maken hebben met iets anders. Daarom willen wij nu ook een Actieplan 2.0 waarin deze verantwoording veel beter geregeld wordt.’

Zuid-Europa

In Nederland is de jeugdwerkloosheid 10 procent, in Spanje tegen de 40 procent. Waar maken we ons druk om? ‘Het gaat inderdaad heel goed vergeleken met andere landen, maar dat betekent niet dat we op onze handen kunnen gaan zitten. Werkloosheid onder jongeren is 2 keer zo hoog als onder volwassenen. Dat kan niet. Dan is er iets mis in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en daar moeten we dan iets aan doen!’
Wat zou er dan gedaan moeten worden? Wiersma: ‘Hetzelfde als in het vorige actieplan. Voortijdige schoolverlaters terug naar school begeleiden, jongeren langer op school houden om de crisis door te komen en scholen verplichten om sollicitatie- en netwerkvaardigheden aan te leren.’

Wat kunnen werkgevers doen?

Volgens Wiersma helpt het als je jongeren soms een beetje helpt op de arbeidsmarkt: ‘Als ze niet kunnen blijven bij je bedrijf, kun je ze adviezen geven om te zoeken naar een nieuwe baan. Zet ze niet zomaar op straat, maar laat ze gebruik maken van jouw eigen netwerk om iets nieuws te vinden. Natuurlijk is dit geen directe taak van de P&O’er, maar het kan wel bij ‘goed werkgeverschap’ horen dat je ze helpt in de goede richting. Ook scholing aanbieden, eventueel vanuit een O&O-fonds kan een duwtje in de rug zijn.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Frans Wuijts op

  Nederland kent circa 120.000 miljonairs. Als elke miljonair ??n of meer jonge werklozen adopteert is de jeugdwerkloosheid verdwenen.

  Nederland kent ruim 800.000 bedrijven. Circa 10% daarvan heeft meer dan 10 medewerkers. Als al deze bedrijven ??n of meer jonge werklozen aannemen is de jeugdwerkloosheid verdwenen.

  Als alle miljonairs en bedrijven samenwerken komt er nooit (jeugd)werkloosheid meer. Daar is geen overheid voor nodig.

  Het hoeft alleen maar te worden gewild………..en er zijn duizend redenen te bedenken waarom deze gedachten na?ef lijken.

 2. Patrick de Jong op

  Willen is een groot woord hier in Nederland inderdaad..

  Van juni t/m december had ik een leerbaan als timmerman maar die kon niet voortgezet worden i.v.m de huizencrisis en bezuinigingen waardoor ik vanaf dec 2012 elke op zoek bent naar ander werk. Dagelijks verstuur ik 10 tot 12 vacatures op een dag, ik sta ingeschreven bij diverse uitzendbureaus’s , in geschreven bij diverse internet vacaturebanken, en ga zo maar door en tot vandaag krijg ik alleen nog maar afwijzigingen en het klote hiervan is in maart word mijn tijdelijke uitkering stopgezet waardoor ik waarschijnlijk dakloos word.