Werkgevers en vakbonden kritisch op Wet Arbeidsmarkt in Balans

0

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn kritisch op het wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Wouter Koolmees.

Hoewel werkgeversorganisaties nog enthousiast waren over de plannen in het Regeerakkoord, zijn ze dat na het lezen van het wetsvoorstel beduidend minder. In een gezamenlijk persbericht zijn VNO-NCW en MKB-Nederland kritisch op de plannen van minister Koolmees. ‘Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar.’

Oproepkrachten fors duurder

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zijn de plannen negatief voor sectoren met seizoens- en piekwerk. ‘De voorgestelde premiedifferentiatie WW zorgt ervoor dat de loonkosten van onder meer tijdelijke en oproepkrachten fors duurder worden, zonder dat werknemers er zelf van profiteren. Het recht op transitievergoeding vanaf dag één komt daar nog eens bij.’ Ook zullen sectoren als horeca, detailhandel en landbouw last hebben van de voorgenomen regels rondom oproepcontracten. De inperking van payrolling gaat bovendien verder dan voorzien. ‘De ruimte voor tijdelijke arbeidsrelaties, waarvan het belang in het regeerakkoord nog werd onderkend, wordt zo verder dichtgeschroeid.’ Ook werkgeversorganisatie AWVN twijfelt of de maatregelen rondom oproepkrachten en payroll de bestaande knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen.

Nieuwe cumulatiegrond bij ontslag

Ook de uitwerking van de nieuwe cumulatiegrond waarmee de rechter ontslaggronden kan combineren wordt niet met gejuich ontvangen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn er niet van overtuigd dat werkgevers, als het nodige is, iemand echt kunnen ontslaan. Ook werkgeversvereniging AWVN vraagt zich af of deze maatregel het ontslagrecht ook daadwerkelijk zal versoepelen. Zij vinden dat het voorstel weinig richting geeft aan de rechter voor de toepassing van de cumulatiegrond.

Proeftijd

Vakbond FNV ziet in de plannen voor de nieuwe wet ook nog niet de beloofde nieuwe balans tussen vast en flex. Zij vinden dat het kabinet met maatregelen de positie van werkenden juist verder verzwakt. Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV Zakaria Boufangacha: ‘Bij een vast contract wil het kabinet aan werkgevers de mogelijkheid bieden om een proeftijd van 5 maanden te hanteren. Dat is erg ingrijpend. Een werknemer is al die tijd vogelvrij. Het is ook misbruikgevoelig, het lokt werkgevers uit om aan de lopende band met korte contracten te werken. Hoe de maatregelen bijdragen aan meer zekerheid voor werkenden is me een raadsel.’

Ook vakbond CNV ziet geen verbetering van de arbeidsmarkt door de plannen van de minister. Voorzitter Maurice Limmen reageert op de vakbondswebsite: ‘Werknemers verdienen juist meer zekerheid. Het zou goed zijn geweest als eerst fatsoenlijk de Wet werk en zekerheid (Wwz) was geëvalueerd, in plaats van nu zonder onderbouwing te gaan rommelen aan de zekerheden van werknemers.’

Meer lezen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans:

 

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.