‘Werkgever moet Wajonger in dienst nemen’

0

Steeds meer jonge arbeidsongeschikten doen een beroep op de Wajong-uitkering. Vakcentrale FNV vindt dat bedrijven aangemoedigd moeten worden om Wajongers, mensen die van jongs af aan arbeidsgehandicapt zijn, in dienst te nemen.

Als zij dat niet doen, moeten zij een premie betalen waarmee de uitkering in het vervolg wordt gefinancierd.

FNV presenteerde het nieuwe model voor de Wajong woensdag in Woerden. De vakcentrale denkt dat de staat met deze constructie jaarlijks een half miljard euro kan besparen. Op termijn zouden daardoor zelfs tienduizenden banen worden gecreëerd.

De Wajong is een volksverzekering waar inmiddels bijna 200.000 mensen een beroep op doen. Volgens FNV is dat aantal de laatste jaren gestaag toegenomen. Dit zou onder meer komen doordat aandoeningen als ADHD en autisme vaker gediagnosticeerd worden.

Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de enorme instroom in de Wajong, maar zij hebben wel de sleutel tot de oplossing in handen”, zei FNV-bestuurder Leo Hartveld. “Op dit moment ligt de nadruk te veel op de Wajongers zelf en het verslechteren van hun positie. Terwijl werkgevers juist meer belang zouden moeten krijgen bij het aan het werk krijgen van jongeren met een beperking.”

De vakcentrale becijfert dat een werkgever met honderd werknemers bij een premie van 1 procent van de loonsom zo’n 30.000 euro per jaar aan de Wajong zou bijdragen. Als de werkgever een Wajonger in dienst zou nemen, valt dat bedrag vrij om loon te betalen en de noodzakelijke investeringen in hulpmiddelen en begeleiding te doen. “Vooral als het gaat om laagopgeleide – en dus laagbetaalde – jonggehandicapten ontstaat zo een situatie waarin het geld oplevert een Wajonger in dienst te nemen”, aldus Hartveld. “En die prikkel werkt.”

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.