Werk P&O’er verandert door crisis

0

Grote kans dat u als HR-professional al bent geconfronteerd met de invloed van de kredietcrisis op de arbeidsmarkt. Wellicht heeft u iemand moeten begeleiden bij zijn ontslag of bent u bezig strategische kostenbesparing op het gebied van human resource uit te stippelen. P&Oactueel heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de crisis op HR.

 Iedere maand voert P&Oactueel een onderzoek uit onder HR-professionals. We stellen het op prijs als u (anoniem) mee wilt werken aan één of meerdere van onze onderzoeken. Naar het lopende onderzoek »

Dat de crisis ook directe invloed heeft op het gevoel van u en uw beroepsgenoten blijkt helder uit ons onderzoek. Een vijfde van de 221 mensen die deelnamen aan dit onderzoek is bang zelf zijn baan te verliezen. En dat terwijl wij dit onderzoek deden nog voordat het Centraal Planbureau kwam met de sombere voorspelling dat in 2010 waarschijnlijk 8,75 procent van de beroepsbevolking zonder werk zal zitten.

Dip voelbaar

Bijna twee derde van de respondenten blijkt op de werkvloer te maken te hebben met veranderingen ten gevolge van de veranderde economische omstandigheden. Zo wordt momenteel minder geïnvesteerd en nadrukkelijk ingezet op kostenbesparing. Bij een kwart van de bedrijven waar respondenten werkzaam zijn wordt gereorganiseerd. Vanuit HR-perspectief betekent dit dat op veel plaatsen een vacaturestop is ingevoerd (38 procent), maar ook dat tijdelijke contracten niet worden verlengd (33 procent). Een op de vijf P&O’ers heeft de afgelopen tijd mensen moeten ontslaan. Ook blijkt dat bij veel bedrijven wordt gekozen om freelancers af te stoten, minder gebruik te maken van detachering en lopende projecten on hold te zetten. De economische dip is dus zeker voelbaar binnen organisaties.

Tegelijkertijd wordt er ruimte genomen om adequaat in te spelen op de omstandigheden. Zo schrijft een respondent ‘er is meer aandacht voor creativiteit en innovatie, juist nu moeten we een slag maken en ons versterken’. Door bewust tijd en energie te steken in verandering vanuit een creatieve denkwijze wordt gepoogd de stagnerende verkoop te beïnvloeden, geeft een andere deelnemer aan. Die creativiteit wordt tevens aangewend voor het voorkomen van erger. Zo zegt weer een ander dat zijn bedrijf scenario’s voorbereidt voor als het nog slechter gaat.

De sfeer verandert

Zeer duidelijk komt naar voren dat de crisis directe invloed heeft op de dagelijkse werkzaamheden van P&O’ers. Binnen veel bedrijven verandert de sfeer nu veel werknemers zich druk maken om het behoud van hun baan. Daarom is het belangrijk de rust binnen het bedrijf te behouden – een taak die deels op de schouders van de HR-manager belandt. Het goed begeleiden van werknemers van wie het contract niet wordt verlengd is nu eveneens van belang. ‘Ook hier is HR de partner die dit in goede banen leidt en ervoor zorgt dat dit geen negatieve nasmaak krijgt’, aldus een respondent.

Op het gebied van werving lijkt er ook iets te veranderen en voeren bedrijven verschillende koersen. Bij een deel van de bedrijven staat werving nu op een laag pitje, terwijl anderen gericht op zoek gaan naar werknemers met specifieke competenties. ‘Juist nu maken we gebruik van het feit dat professionals op zoek gaan naar een nieuwe werkgever omdat het met hun eigen werkgever niet goed gaat’, meldt een van de deelnemers. Een andere respondent vult aan: ‘zorgen dat je de juiste mensen werft die je in tijden van krapte niet kon krijgen, dus competenties werven die je niet of onvoldoende hebt maar wel nodig zijn’.

Bestaansrecht HR

De kennis van HR-professionals wordt momenteel optimaal benut omdat zij fungeren als vraagbaak voor zowel personeel als voor management. De HR-expertise wordt op twee manieren ingezet: zowel ondersteunend als adviserend. Adviserend door het management juiste informatie te verstrekken over onder meer regelgeving en procedures rondom flexibiliteit, externe detachering, algemeen personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. En informerend door allerhande vragen waarmee het personeel rondloopt te beantwoorden, bijvoorbeeld over reorganisaties.

Hierbij is het volgens respondenten belangrijk het hoofd koel te houden: ‘zorgen dat er geen paniekreacties komen vanuit het management en zorgvuldig verder bouwen aan je uitgezette HR-strategie – uiteraard met de middelen die je hebt’ en ‘niet met de hype mee gaan als dat niet relevant is in de organisatie’ benadrukten enkelen.

Vooral in economisch moeilijkere tijden kunnen HR-professionals bijdragen aan kostenbesparing, door zowel kwalitatief als kwantitatief een goede match te maken tussen vraag en aanbod van human resource. Bijvoorbeeld door verloop en ziekteverzuim tegen te gaan en de productiviteit te verhogen kan worden voorkomen dat onnodig externen worden ingehuurd.

Een visie die de positie van HR loskoppelt van economische conjunctuur kwam ook naar voren: ‘HR bewijst zijn meerwaarde door arbeidsmarktbeleid dat onder alle (economische) omstandigheden de organisatie als aantrekkelijke werkgever weet te positioneren. Aantrekkelijk om te kómen en te blíjven werken.’

Informeren van werknemers

Tot slot vroegen wij of werkgevers extra actie ondernemen om hun werknemers van informatie te voorzien, bijvoorbeeld over financiële zaken als pensioenen – en de gevolgen van de recessie op deze zaken. De helft van de bedrijven ziet daartoe geen noodzaak. Een bescheiden aantal bedrijven organiseert wel extra informatiebijeenkomsten voor zijn personeel (17 procent). Andere organisaties gebruiken het personeelsbulletin of intranet om de werknemers op de hoogte te houden en kiezen er bewust voor hen gerust te stellen. Andere P&O’ers proberen juist informatie bij werknemers vandaan te halen, om erachter te komen wat voor onrust er leeft en actie te kunnen ondernemen om die onrust weg te nemen.

Bekijk ook de pdf van dit artikel »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.