Wereldwijde inzet talent niet op orde

1

Er is een wereldwijde mismatch als het gaat om vraag en aanbod van talent. Daardoor wordt de wereldwijde arbeidsmarkt verstoord en ontstaat er grotere werkloosheid dan nodig is.

Dit blijkt uit onderzoek van Mercer en het World Economic Forum naar de mobiliteit van werknemers.

Wat is het probleem?

Het probleem is volgens Jurgen van den Brink, Directeur Human Capital Benelux van Mercer, dat vraag en aanbod van talent wereldwijd onvoldoende op elkaar aansluiten. ‘Zo is er in China in bepaalde sectoren een schreeuwend tekort aan vaklieden, terwijl we ze hier over hebben. Daardoor is er in China een beperktere economische groei, maar hier ook.’
Maar ja, zo werkt het toch? Hoe realistisch is het dat iedereen zijn huisraad inpakt en verhuist? ‘Dat is de spijker op z’n kop. Maar in landen zelf is er ook een mismatch. Kijk naar Nederland. Er is al langere tijd een afnemende vraag naar financieel specialisten, terwijl de vraag naar zorgwerkers stijgt. De oplossing ligt voor de hand. Maar wanneer niemand dat hardop zegt, gaat het niet gebeuren dat mensen zich gaan omscholen.’

Procesverstoorders

De drie belangrijkste factoren voor de verstoring van het uitwisselen van gekwalificeerd personeel zijn:

  1. Lacunes in vaardigheden die werknemers kunnen leveren en werkgevers vragen. ‘Neem autofabrikanten: vroeger had je mensen nodig die een sproeier schoon konden maken. Tegenwoordig zoeken ze mensen die met computers overweg kunnen. Het garagevak is veranderd van mechanische naar software engineering. Dat is een lacune tussen wat je hebt en wat je nodig hebt.’
  2. Gebrekkige informatie over de wereldwijde personeelspool. ‘Wanneer je niet weet waar je je engineers of verpleegkundigen moet halen, wereldwijd gezien, dan kun je al helemaal geen handen en voeten geven aan je wens. Veel bedrijven zien de tekorten wel op zich afkomen, maar denken nog niet na over een oplossing.’
  3. Bedrijfsmatige en overheidsbeperkingen ten aanzien van mobiliteit en uitwisseling. ‘Veel landen doen aan protectie van de eigen arbeidsmarkt. En hoewel het sympathiek lijkt, op wereldniveau is het een spel dat zorgt voor stagnatie.’

Oplossingen zijn beschikbaar

Volgens Jurgen van den Brink zijn de oplossingen beschikbaar: ‘De bevindingen tonen aan dat er nu al een scala aan praktische oplossingen bestaat die een bijdrage leveren aan een oplossing van het wereldwijde probleem. Een voorbeeld is de samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs om een betere aansluiting te vinden tussen studie en praktijk. De oplossingen hebben allemaal gemeen dat ze een samenwerking tussen de betrokken partijen vereisen.’

Uitdagingen voor P&O’ers

Voor P&O’ers is het belangrijk om de grootte van het probleem in beeld te brengen bij de eigen onderneming: ‘Volgens mij is het belangrijk om als bedrijf een open attitude te ontwikkelen. Als je denkt dat de oplossing zit in het openstellen van ondernemingen, moet je aan de cultuur werken zodat mensen het fijn vinden en ook echt begrijpen dat het nodig is. Ook van managers vraagt zo’n open cultuur iets nieuws.’

Rapport

Het onderzoek, samengevat in het rapport Talent Mobility Good Practices – Collaboration at the Core of Driving Economic Growth, is gebaseerd op 55 mondiale case studies waarin concrete acties worden beschreven die organisaties hebben ingevoerd om het tekort aan gekwalificeerd personeel aan te pakken. Het rapport is te downloaden op: www.weforum.org/TalentMobility2012 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal niveau in economisch opzicht is kennelijk niet aan de orde. Hoe kan je een ander helpen (lees: het binnenhalen van laag-gekwalificeerde medewerkers van een andere nationaliteit, origine) als je niet in staat om je zelf (Nederland) te helpen gerelateerd aan het stijgend aantal werkelozen. Economische mismatch.