Weinig Nederlanders kiezen baan in het buitenland

0

Iedere dag pendelen bijna 100.000 werknemers tussen Nederland en Duitsland of België. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio s is dat weinig. Deze conclusie trekken het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een dinsdag verschenen rapport.

Ruim de helft van deze forenzen zijn Nederlanders, Belgen of Duitsers die aan de andere kant van de grens zijn gaan wonen, maar hun baan in het land van oorsprong hebben gehouden. Volgens de onderzoekers zijn deze mensen niet geëmigreerd voor een baan, maar besloten ze in het buurland te gaan wonen vanwege de aantrekkelijke woningmarkt, het gunstige belastingklimaat of om persoonlijke redenen.

De grensbarrière is niet voor iedereen even groot. Duitsers blijken 2,5 keer vaker in de grensstreek van Nederland te werken, dan omgekeerd. De onderzoekers: ‘Dat is opmerkelijk, want de mogelijkheden voor grenspendel zijn zelfs iets groter voor Nederlanders in Duitsland dan andersom. Het verschil in taal en cultuur kan dit niet verklaren: die kloof is even groot voor de Duitsers als de Nederlanders.’ Belgen werken ongeveer even vaak in de Nederlandse grensstreek als Nederlanders in België.

Belemmeringen om over de grens te gaan werken kunnen verminderd worden door regionaal en nationaal beleid, maar dit vraagt maatwerk. ‘Als er veel geschikte banen over de grens bereikbaar zijn, dan zijn regio’s gebaat bij een betere informatievoorziening zodat werkgevers en werknemers aan weerszijden van de grens elkaar sneller vinden’, aldus de onderzoekers.

Niet alle regionale arbeidsmarkten langs de grens zullen evenveel profiteren van het wegnemen van belemmeringen. Meer open grenzen zijn vooral gunstig voor regio’s waar de banen over de grens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de werknemers, aldus het rapport.

Stimuleren van werken over de grens kan ook als onbedoeld neveneffect hebben dat de krimp van de beroepsbevolking in de Nederlandse grensregio’s wordt versterkt, waarschuwen de onderzoekers.

Bron: ANP

Lees ook: Asscher: ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ en Antistresswet voor Duitsland?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer