Wat kan HR op Prinsjesdag verwachten over arbeidsrecht?

0

Dinsdag 18 september is het Prinsjesdag. Het kabinet presenteert dan zijn politieke plannen voor het komende jaar. Wat kan HR verwachten op het gebied van arbeidsrecht? Thijs de Jong, advocaat bij RWV Advocaten, blikt vooruit.

Thijs de Jong

Wat tovert het kabinet op Prinsjesdag uit de hoge hoed op het gebied van arbeidsrecht?

In tegenstelling tot bij pensioen is er niets gelekt over de plannen voor het arbeidsrecht. Wel is onlangs bekend geworden dat het plan voor loondispensatie van tafel is. Dat hield in dat werkgevers aan mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon zouden mogen betalen. Maar door aanhoudende kritiek heeft het kabinet dat plan ingetrokken.’

‘Om mensen met een arbeidsbeperking toch aan werk te helpen, wil staatssecretaris Van Ark de loonkostensubsidie verbeteren. Hoewel het ingewikkelde materie is, is het goed als HR zich daarin verdiept. Sowieso is het voor HR belangrijk om te weten dat deze subsidiemogelijkheden bestaan.’

Terug naar Prinsjesdag. Er is dus niets gelekt, maar wat verwacht u aan veranderingen?

‘Eigenlijk is Prinsjesdag een marketing-event, waarbij de gelegenheid te baat wordt genomen om beleid zo positief mogelijk te presenteren. Denk aan 2016, toen de verlaging van lasten op arbeid centraal stond. En aan 2017, toen er veel aandacht was voor de arbeidsmarktparticipatie door mensen met een kwetsbare positie. Ik verwacht dus vooral mooie plannen. Zo zal binnenkort het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans worden ingediend. Daarmee wil het kabinet het voor werkgevers gemakkelijker en aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Bijvoorbeeld door premies te verlagen wanneer sprake is van een vast contract.’

Nog een stapje verder: wat hóópt u dat er snel verandert op het gebied van arbeidsrecht?

‘Vorig jaar had mijn collega Renate de Regt het over mogelijke verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. Helaas is daar nog niets mee gedaan. Ik hoop dat de nog in te stellen onafhankelijke commissie met dit onderwerp aan de slag gaat. De komst van deze commissie is aangekondigd in de voortgangsbrief van de minister in verband met het zelfstandigenvraagstuk. De commissie heeft als doel zich te buigen over fundamentele vragen op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsrecht en sociale zekerheid.’

‘Mijn plannen voor het arbeidsrecht zouden zijn: maak het ontslagrecht soepeler, zorg daarbij voor een goed sociaal vangnet, en – niet te vergeten – voorkom dat misbruik van dit vangnet wordt gemaakt. Wat mij betreft gaat die commissie hiervan snel werk maken. Nu ik toch bezig ben, Evert Verhulp, Ruben Houweling en Willem Bouwens lijken me bij uitstek geschikt om in deze commissie zitting te nemen. Dit zijn superexperts op hun vakgebied, die out-of-the-box durven denken en in staat zijn de fundamenten van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht opnieuw vorm te geven.’

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.