Wat HR-specialisten opvalt aan Prinsjesdag

0

Met een HR-bril op keken drie medewerkers van XpertHR Actueel naar Prinsjesdag. Wat trok hun aandacht? Te algemene plannen voor het aanpakken van de personeelskrapte, vindt arbeidsrecht-specialist Edith van Schie. Let op het Nationaal Preventieakkoord, zegt adviseur bedrijfsmaatschappelijk werk Tineke den Haan. En lector Jos Sanders mist een doorbraak op het gebied van Leven Lang Leren. 

‘Prachtig initiatief, lastig uitvoerbaar’

Edith van Schie is adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Ze was jarenlang arbeidsrechtadvocaat.

Edith van Schie

‘De Miljoenennota en de Beleidsnota van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten niet veel nieuws zien als het gaat om HR-zaken. Er is geld gereserveerd voor de plannen om het arbeidsrecht te hervormen. De werkgevers- en werknemersorganisaties zeggen dicht bij een akkoord te zijn over pensioen. En het ontwikkelen van een alternatief voor de wet DBA voor zzp’ers staat nog steeds op de begroting.

Verder is de krapte op de arbeidsmarkt – terecht – een groot punt van aandacht. Het kabinet zet allereerst in op het meer lonend maken van werk door belastingmaatregelen die vanaf 2019 ingaan (een tweeschijvenstelsel in box 1 en een verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting).

De andere maatregelen zijn wat minder concreet. Het Actieplan Perspectief op werk is erop gericht zoveel mogelijk mensen een baan, leerwerkplek of aangepaste functie aan te bieden. Een prachtig initiatief, maar ook lastig uitvoerbaar. De problematiek van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking leent zich vaak niet voor algemene regels.

Dat geldt ook voor de plannen om van een Leven Lang Leren – het opleiden, bijscholen en omscholen van mensen – nieuw leven in te blazen. Ook op dit punt pleit ik voor een individuelere aanpak. Het verhogen van de kinderopvangtoeslag vind ik een goed idee. Nog te vaak geven (voornamelijk) moeders aan dat werken voor hen in financieel opzicht geen zin heeft als zij hun kinderen naar de opvang moeten brengen.

‘Ook een vraag voor HR: leven we wel mét elkaar?’

Als adviseur bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt Tineke den Haan medewerkers, managers en HR.

Tineke den Haan

‘Deze zin in de Troonrede sprong er voor mij uit: ‘En er is de vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?’ Hoe hoopvol de Miljoenennota ook is, we moeten ook aandacht hebben voor minder tastbare thema’s als eenzaamheid. Bij Brandpunt+ zag ik een interview met de Britse minister van Loneliness. Zij waarschuwt voor een eenzaamheidsepidemie. Vooral jongeren tot 24 jaar kunnen in een isolement terechtkomen, mede door de 24 uurs-economie en de sociale media.

‘Voor HR is dit een signaal dat het sociale klimaat op het werk goed moet zijn. Zijn er genoeg mogelijkheden om samen te werken, zijn er regelmatig activiteiten waar collega’s elkaar leren kennen en samen ontspannen? Bij grote organisaties zit het vaak wel goed met de borrels en de uitjes, maar bij het midden- en kleinbedrijf zou meer oog voor onderlinge binding mogen zijn.

‘Belangrijk voor HR lijkt me ook het Nationaal Preventieakkoord dat in oktober wordt verwacht. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport wil de gezondheid van Nederlanders hiermee verbeteren. Ik krijg veel werknemers op mijn spreekuur die problemen hebben met overgewicht, rookverslaving, alcohol, te weinig beweging of niet genoeg ontspanning. Ook aan HR de taak om verzuim met preventie te helpen voorkomen.’

‘Geen doorbraak voor leven lang leren’

Jos Sanders is onder meer Lector Leren tijdens de beroepsloopbaan bij de Hogeschool van Arnhem Nijmegen.

Jos Sanders

‘Mij viel op dat er op Prinsjesdag veel optimisme klonk over groei en investeringsruimte. In de Miljoenennota mis ik wel een concrete invulling van de wens door te pakken op het gebied van Leven Lang Leren. In het regeerakkoord stond dat dit kabinet een doorbraak voor ogen heeft, maar ik zie nog niet hoe.

Laag- en middelbaar, maar ook hoger geschoolden kunnen wel wat ondersteuning gebruiken bij het maken van toekomstbestendige keuzes in loopbaan en ontwikkeling. Vorig jaar las ik daar een sterke paragraaf over in de Miljoenennota. Het ging toen ook over het nut van gedragsonderzoek, bijvoorbeeld naar het beslisgedrag van burgers ten aanzien van opleidingskeuzes. Daar vind ik nu niets meer over.

‘Voor zelfstandig werkende HR-professionals en loopbaancoaches lijkt me relevant dat het zzp-schap eenvoudiger wordt. Er komt een betaalbaar en goed verzekeringsaanbod en schijnzelfstandigheid wordt fel bestreden. Ik miste nog een scholingsaanbod zodat zzp’ers professionaliseren. Maar dat is toch echt je eigen verantwoordelijkheid.’

Bij Pauw had staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het over nét geen krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee gaat hij voorbij aan de mismatch die veel werkgevers wel degelijk ervaren. Dat ze niet aan voldoende geschoold personeel komen, hindert de groei en innovatie. Maar dat niet alleen. Het hindert ook het leren en ontwikkelen van de beroepsbevolking. Werknemers hebben geen tijd en ruimte voor begeleiding van stagiairs of nieuwe collega’s. Voor HR is dat ook lastig, want die moet de begeleiding nu vaak organiseren.’

Ook lezen:

Kabinet kondigt hervormingen op arbeidsmarkt aan

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.