Vrijwilligerswerk in justitiële inrichtingen

0

Gevangenissen en andere justitiële inrichtingen gaan in het dagprogramma meer ruimte maken voor vrijwilligers die regelmatig gedetineerden bezoeken.

Ook de nazorg aan gedetineerden wordt verstevigd. Vrijwilligersorganisaties die ex-gedetineerden begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving blijven in aanmerking komen voor financiering door Justitie. Verder wordt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de justitiële inrichtingen versterkt. Zo moeten vrijwilligers vanaf volgend jaar beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Dat staat in de Beleidsvisie Vrijwilligerswerk (pdf) bij de sanctietoepassing die minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag heeft gepresenteerd. In totaal zijn zo’n 3600 vrijwilligers actief in en buiten de justitiële inrichtingen. Zij bezoeken gedetineerden en ondersteunen hen bij het regelen van praktische zaken. Ook verzorgen vrijwilligers cursussen aan ingeslotenen en begeleiden ze gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage binnen de sanctietoepassing. Voor gedetineerden vormen ze als het ware een brug met de maatschappij. Daarmee versterken ze het humane detentieklimaat dat Justitie nastreeft. Ook kunnen vrijwilligers gedetineerden motiveren om op het rechte pad te blijven na hun terugkeer in de samenleving. Op die manier dragen zij bij aan verminderen van de recidive en daarmee ook aan het veiliger worden van de samenleving.

In de beleidsvisie staan de voorwaarden beschreven waaronder vrijwilligerswerk in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, detentiecentra en tbs-klinieken wordt uitgevoerd. Zo wordt in het dagprogramma van alle justitiële inrichtingen plaats ingeruimd voor vrijwilligerswerk. Ook krijgt elke justitiële inrichting een vaste contactpersoon voor de vrijwilligersorganisaties. Tegelijkertijd stellen de vrijwilligersorganisaties een coördinator aan die verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers en die als aanspreekpunt dient voor de inrichting. Verder zullen de vrijwilligersorganisaties een competentieprofiel hanteren voor de selectie van nieuwe vrijwilligers. Een van de eisen is dat kandidaat-vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen. De vrijwilligersorganisaties gaan voortaan ook een contract afsluiten met de vrijwilligers. Daarin staan onder meer bepalingen over hun verplichtingen, geheimhouding en deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.