Vrees voor voortzetting shared service centre overheid

2

Een motie van SP-Kamerlid Roemer kan de ambitie om te komen tot één shared service center voor de salaris- en en personeelsadministratie voor de gehele rijksdienst, wel eens lelijk in de wielen rijden.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken schrjft in een brief aan de Tweede Kamer te vrezen voor voorzetting van P-Direkt, het shared service center (ssc) van de rijksdienst. De laatste ministeries worden momenteel aangesloten en de opbouw van de ssc-organisatie wordt nog dit jaar afgerond. Het beheer en onderhoud van het systeem is geheel in handen van externen. Deze activeit wordt in 2011 Europees aanbesteed voor uitbesteding aan de markt.

En daar schuilt volgens Donner het probleem van de motie van Roemer. Hij diende tijdens het Verantwoordingsdebat op 20 mei dit jaar een motie in die met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verzoekt de regering om de ministeries een afdwingbare norm op te leggen van 10 procent voor de inhuur van externen.

Binnenlandse Zaken stuurt op het realiseren van een norm van 13 procent over 2010 en vreest voor consequenties in de dienstverlening als het ministerie in 2011 moet uitkomen op de norm van 10 procent.

De 10-procentsnorm voor externe inhuur betekent volgens Donner dat onderhoud en beheer van de systemen onvoldoende kan plaastsvinden, ‘wat doorwerkt in de kwaliteit van de dienstverlening’. Volgens Donner ontstaan er onder andere ‘directe risico’s bij de salarisbetalingen’ en zal de ontwikkeling van het ssc-personeel aanzienlijk vertragen. Ook dreigt de kans dat de laatste ministeries niet op tijd bij P-Direkt zullen zijn aangesloten. Dat heeft weer tot gevolg dat zo’n veertig procent van de ministeries de dienstverlening van P-Direkt niet volledig kunnen afnemen, waardoor het ssc ‘grote verliezen’ zal maken.

Lees ook: ‘E-HRM big bang bij ministerie van Landbouw’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. je sluit een nieuwe arbeidsovereenkomst af en daardoor kan de arbeidsvoorwaarde m.i. dus ook komen te vervallen. Daarnaast is het bedoeld voor pensioenopbouw, maar daar is dus nu geen sprake meer van, omdat er niet meer opgebouwd wordt (tenminste dat is zoals ik het van je begrijp).
    nb, in jullie de betreffende arbeidsovereenkomst is dus opgenomen dat het contract van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

  2. Laura van Luipen op

    Eens met ZM: je sluit een nieuwe arbeidsovereenkomst en daarin is geen pensioentoezegging meer opgenomen.
    Maar zelfs als je dat niet zou doen, dan nog vervalt de pensioenbijdrage, omdat immers overeengekomen was dat die bijdrage wordt betaald zolang de premie verschuldigd is. Er is nu geen premie meer verschuldigd en dus hoeft de contractuele bijdrage ook niet meer betaald te worden.