Vluchtelingen vaak op zoek naar werk

0

Veel vluchtelingen in Nederland zijn op zoek naar werk. Van deze groep staat 22 procent bij het UWV ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.

Dat aantal is niet alleen veel hoger dan onder autochtonen (3 procent), maar ook aanzienlijk hoger dan onder andere niet-westerse allochtonen (9 procent).

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland dat zondag is gepubliceerd. De cijfers gaan over mensen die tussen 2000 en 2010 asiel hebben aangevraagd in Nederland, een verblijfsvergunning hebben gekregen en ingeschreven staan bij een gemeente.

Vluchtelingen uit China (11 procent), Angola (15 procent) en Sierra Leone (18 procent) hebben een relatief laag aandeel werkzoekenden. Onder Somaliërs (34 procent), Syriërs (27 procent) en Irakezen (26 procent) is dat percentage juist hoog. Dat komt onder meer doordat zij vaak pas kort in Nederland zijn.

Uit de cijfers blijkt verder dat uit hun land van herkomst gevluchte personen vaak afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. 40 procent heeft zo’n uitkering. Ook dit is hoger dan onder autochtonen (2 procent) en niet-westerse allochtonen (12 procent).

Bijna twee op de drie vluchtelingen met werk heeft een tijdelijk contract. ,,In deze economisch uiterst onzekere tijden zitten ze dus het eerst op de schop’’, concludeert VluchtelingenWerk-directeur Dorine Manson.

Vluchtelingen werken slechts zelden bij de overheid. Bij slechts 2 procent is dat het geval, tegen 15 procent bij autochtonen. Manson: ,,Het Rijk zegt het belangrijk te vinden dat overheidsorganisaties diverser worden, maar nu blijkt dat de overheidssector als werkgever hier in tekortschiet. Ik roep overheidsinstanties op meer vluchtelingen in dienst te nemen.’’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.