Vluchtelingen op arbeidsmarkt zelfde rechten en plichten als Nederlanders

0

Er komen momenteel veel vluchtelingen Europa binnen. Sommige partijen vinden dat deze mensen sneller aan het werk moeten. De Vereniging VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen op bescheiden schaal naar de Nederlandse arbeidsmarkt. P&Oactueel spreekt met Henk Nijhuis, stafmedewerker arbeidsparticipatie bij VluchtelingenWerk.

‘Als mensen zijn toegelaten tot Nederland en vanuit een opvangcentrum naar een gemeente zijn verhuisd, volgt  een introductieprogramma. Ze volgen een inburgeringscursus waarin ze  Nederlands leren  en waarin ook wordt gekeken naar de kwalificaties en werkervaring van de vluchtelingen’, vertelt Nijhuis. Vluchtelingen kunnen een rol innemen als het gaat om vacatures die moeilijk in te vullen zijn door Nederlandse werknemers.

Nijhuis: ‘De laatste paar weken krijgen we veel telefoontjes van werkgevers uit de technische sector. Daar heersen tekorten. Als er een vluchteling binnenkomt met een technische achtergrond, kan die misschien een technische vacature invullen die al langere tijd open staat. Er komen nu initiatieven van de grond om sneller te matchen tussen vraag en aanbod, maar ook dan moet je nauwkeurig kijken of de kwalificaties van de persoon aansluiten bij de baan.’ Instanties als gemeenten en UWV hebben voor vluchtelingen dezelfde verantwoordelijkheden als voor andere werkzoekenden.

In principe hebben alle vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben in Nederland, toegang tot de arbeidsmarkt, behalve voor beroepen als politieagent en sommige beveiligingsfuncties. Instanties als gemeenten en UWV hebben voor vluchtelingen dezelfde verantwoordelijkheden als voor andere werkzoekenden. Die groep die ons land binnenkomt is heel heterogeen van samenstelling. Zo’n 20 tot 25 procent van de vluchtelingen is hoogopgeleid, maar er zitten ook veel mensen tussen met een MBO-niveau. Ongeveer 25 procent van de vluchtelingen is lager opgeleid. Op dit moment komen mensen vooral uit Syrië  en Eritrea, maar er zijn ook werkzoekende vluchtelingen uit bijvoorbeeld Irak, Afghanistan en West-Afrika.

Als er geen eenduidig profiel is, hoe kun je deze mensen dan helpen? ‘Wij kijken met name of we iets kunnen betekenen voor de mensen die het niet zelfstandig redden. De meesten in ons project Startbaan zijn vluchtelingen die wij al kennen omdat ze al begeleid zijn door VluchtelingenWerk tijdens hun inburgeringscursus.  Vluchtelingen hebben veel  baat bij het volgen van een stage, zodat ze kunnen kennismaken met Nederlandse bedrijven en weten hoe het er in Nederland op de werkvloer aan toe gaat. Hoe communiceer je met collega’s of leidinggevenden, hoe ziet de werkvloer eruit, hoe voer je een sollicitatiegesprek, zodat een vluchteling op de werkvloer kan functioneren als een normale werknemer.’

Er zijn ook vluchtelingen die afschuwelijke dingen hebben meegemaakt, maar je hoeft als werkgever niet bang te zijn dat je een getraumatiseerde werknemer aanneemt. Nijhuis: ‘De vluchtelingen die via ons solliciteren, zijn allemaal klaar om aan het werk te gaan. Werkgevers zullen in het begin intensiever begeleiding moeten geven zodat de vluchtelingen ook vertrouwd raken met de taken waarvoor zij zijn aangenomen en goed weten wat de formele en informele codes zijn.’ Het oppakken van een dagelijkse routine is belangrijk voor vluchtelingen om weer perspectief te krijgen.

Het lijkt dus vrij simpel om een vluchteling in dienst te nemen. ‘Juridisch gezien zijn er geen drempels om een vluchteling aan te nemen, maar ik weet niet hoe dit ervaren wordt door werkgevers. Maar het gaat in principe om vluchtelingen met toegang tot de arbeidsmarkt met dezelfde rechten en plichten als Nederlanders’, aldus Nijhuis.

 

VluchtelingenWerk is een organisatie die vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en de integratie begeleidt. Momenteel loopt het project Startbaan, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, waardoor 600 vluchtelingen aan een baan worden geholpen. Ook werkt VluchtelingenWerk de afgelopen twee jaar samen met ManPower om te kijken welke onderdelen van hun werkzaamheden aansluiten bij die van hen en andersom.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.