Verzet tegen opheffen onafhankelijk arbeidsadviseur

1

De Stuurgroep van het project Onafhankelijk Arbeidsadviseur verzet zich tegen plannen van minister Donner om de onafhankelijke arbeidsadviseur per 1 januari 2011 op te heffen.

Minister Donner wil de geldkraan naar de onafhankelijke arbeidsadviseur dichtdraaien omdat naar zijn mening de reorganisatie van de sociale zekerheid nu zó ver gevorderd is dat zo’n onafhankelijk arbeidsadviseur overbodig is geworden.

Verspreid over het land zijn 76 onafhankelijk arbeidsadviseurs werkzaam op 104 Werkpleinen. Dat kost jaarlijks ongeveer 6 miljoen euro. Bij de adviseur kunnen verschillende soorten werkzoekenden terecht voor aanvullend onafhankelijk advies, naast hun contacten met het UWV of een gemeentelijke sociale dienst. Volgens de organisatie is een second opinion in deze situaties een belangrijk middel om de positie van de burger te versterken.

Onderzoek

Om hun argumenten kracht bij te zetten heeft de Stuurgroep een onderzoek laten uitvoeren door TNO. Stuurgroeplid Jan Laurier: "Daaruit blijkt dat maar liefst 90 procent vindt dat er daarnaast toegang moet zijn tot bronnen voor onafhankelijke informatie en advies." Zij vinden deze informatie noodzakelijk om zelf het heft in handen te kunnen nemen als zij op zoek moeten naar (ander) werk, om goed voorbereid bij UWV of sociale dienst te kunnen verschijnen, de verkregen informatie achteraf nog eens te kunnen checken of om te kunnen onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om aan het werk te komen of te blijven. De ondervraagden geven aan dat onafhankelijk aanvullend advies motivatieverhogend en uitstroombevorderend werkt.

Laurier: "Vervolgens wilden we weten of die hoge uitkomst voortkwam uit ontevredenheid over UWV en gemeentes, of dat er echt een intrinsieke behoefte is. En uit de resultaten blijkt dat laatste. Een heel groot deel van de mensen die met deze instanties in aanraking komt is er wel tevreden over, maar tóch hebben ze soms behoefte aan onafhankelijk advies. En op zich is dat logisch: als de huisarts me een recept voorschrijft, dan lees ik ook even de bijsluiter en ga op internet zoeken. Niet omdat ik hem niet vertrouw, maar omdat ik het zeker wil weten. De onafhankelijk arbeidsadviseur is dan ook geen verdubbeling van de functie, maar een extra hulpmiddel."

Onzeker

Of de actie helpt, is nog maar de vraag. Wanneer Donner iets vindt, dan kun je hem er maar moeilijk vanaf brengen. Laurier: "Hij heeft inderdaad sterke overtuigingen, maar hij is wel gevoelig voor goede argumenten en die hebben we. Bijvoorbeeld dat we heel effectief zijn: mensen die in aanraking zijn geweest gaan gemotiveerder aan het zoeken en leggen veel vaker een geslaagd traject af. En mocht hij voor die argumenten ongevoelig zijn, dan heeft uiteindelijk natuurlijk de Tweede Kamer het laatste woord."

Arbeidsadviseur

Het Project Onafhankelijk Arbeidsadviseur is een initiatief van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), wordt gefinancierd door het ministerie van SZW en bestaat sinds 1 juli 2004. Volgens de Stuurgroep voorziet deze niet-commerciële ombudsfunctie in een grote behoefte. De grootste groep klanten (bijna de helft) bestaat uit werkenden met vragen over dreigend ontslag of over ziekte en re-integratie. Een andere groep (ongeveer een derde) bestaat uit mensen met een uitkering van het UWV. De rest bestaat uit klanten die onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, zoals bijstandsgerechtigden en nuggers.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. B. Staarink op

    Prima gedaan.
    Hoe meer mensen op de hoogte zijn van ons bestaan, des te beter voor de klant.