Verwachting: door moederschap nadeel op de arbeidsmarkt

2

Vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden verwachten dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig zullen veranderen als zij een kind zouden krijgen. Ook mannen denken dat het ouderschap veel meer effect heeft op de arbeidskansen van vrouwen dan van henzelf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Van de vrouwen zonder kinderen verwacht 58 procent dat het ouderschap schadelijk is voor de eigen arbeidsloopbaan. Dat aandeel is aanmerkelijk hoger dan bij mannen, van wie 24 procent een nadelig effect voor zichzelf verwacht. Deze verwachtingen sluiten aan bij de feitelijke situatie op de arbeidsmarkt. Zo werken vrouwen met kinderen gemiddeld beduidend minder uren dan mannen met kinderen, en verdienen ze ook duidelijk minder per uur (bij dezelfde leeftijd en opleiding).

Hoogopgeleiden meer hinder?
Bijna de helft van de hoogopgeleiden verwacht hinder te ondervinden van het ouderschap in de eigen loopbaan, tegenover minder dan een kwart van de laagopgeleiden. Ook verwachten vooral twintigers nadelige effecten voor hun loopbaan. Bij dertigers leeft deze verwachting minder sterk. Dat kan te maken hebben met de meer gevorderde arbeidscarrière, maar ook kan meespelen dat kinderen krijgen rond het dertigste levensjaar vaker voorkomt.

Mannen: vooral hinder voor vrouw
Ook mannen verwachten dat moeders meer hinder zullen ondervinden op de arbeidsmarkt dan vaders. Van de mannen met een vrouwelijke partner denkt 46 procent dat de geboorte van een eerste kind de kansen van de moeder zal verkleinen, terwijl slechts 24 procent dat voor zichzelf verwacht. Volgens vrouwen zijn de consequenties op de arbeidsmarkt nog ongelijker verdeeld: meer dan de helft verwacht zelf nadelen op de arbeidsmarkt te ondervinden van het ouderschap, terwijl maar 15 procent dat voor de vader verwacht. Ook bij volgende kinderen verwachten mannen en vrouwen dat de kansen van de moeder zullen verkleinen, terwijl dit nauwelijks effect heeft op die van de vader.

Combineren werk en kind moeilijker voor laagopgeleiden
Terwijl vooral hoger opgeleiden nadelen verwachten van het ouderschap voor hun loopbaan, verwachten zij juist minder vaak problemen bij het combineren van werk en kind. Van de hoogopgeleide werkenden denkt 18 procent dat ze werk en gezin niet goed genoeg op elkaar kunnen afstemmen om binnen drie jaar een kind te krijgen, bij laagopgeleiden is dat aandeel 27 procent. Gemiddeld verwacht 21 procent van zowel werkende mannen als vrouwen hier problemen mee bij een eerste kind, vrouwen iets vaker dan mannen. Bij een volgend kind is dat met 11 procent al lager. Ook het effect op de arbeidsloopbaan wordt bij een tweede of volgend kind beduidend lager ingeschat dan bij een eerste kind.

 

Bron: cbs.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Leuk stuk, maar ik ben nu wel erg benieuwd wat nu werkelijk de effecten zijn van het ouderschap op de loopbaan en het arbeidsperspectief.

  2. Ruud van Gerrevink op

    Eigenlijk is dit een (trieste) bevestiging van het maatschappelijk verschijnsel dat mannen EN vrouwen denken dat het met name de vrouw moet zijn die haar loopbaan onderbreekt voor de kinderen. En inderdaad, als je er voor kiest om een aantal jaren minder te werken heeft dat natuurlijk invloed op je loopbaan. Maar waarom is dat altijd de vrouw? Waar zijn de mannen die er voor kiezen om in hoofdzaak de zorg voor de kinderen op zich te nemen zodat de vrouw na een paar weken bevallingsverlof er weer vol voor kan gaan? Het glazen plafond hangt thuis … !