Verkiezingen: Overzicht

0

Vandaag gaat Nederland naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen heeft P&Oactueel de afgelopen dagen naar de P&O-gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s gekeken. Hier vindt u een overzicht.

 

Forensentaks
In het Lenteakkoord spraken VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie af om vanaf 2013 af te stappen van de belastingsvrijstelling voor een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer. De extra belasting moet 1,3 miljard euro per jaar opleveren. De vijf partijen hebben intussen echter alweer afstand genomen van de plannen.

Vergelijk hier de standpunten

Flexibel werken
Werkgevers doen steeds meer beroep op tijdelijke krachten, uitzendkrachten en zzp’ers. De flexibliteit van de arbeidsmarkt bepaalt het aanpassingsvermogen van werknemer en werkgever aan economische omstandigheden. Minister Kamp wil meer mogelijkheden om werknemers langer in een tijdelijk contract te laten werken. De ziektewetuitkering voor flexwerkers worden teruggeschroefd tot de periode waarin ze recht gehad zouden hebben op een WW-uitkering. De discussie rond flexibele inzet van personeel is breed en complex. Wordt flex te flex? Hoe kijken de partijen naar flexibele arbeid?

Vergelijk hier de standpunten

Ontslagrecht
Al jaren staat het huidige ontslagrecht ter discussie. Deze moet versoepeld en versimpeld worden, want dat komt de flexibiliteit van de arbeidsmarkt ten goede, zo is de gedachte. In het Lenteakkoord werden twee verregaande maatregelen opgenomen:
– de preventieve ontslagtoets verruilen voor een toets achteraf
– de ontslagvergoedingen verlagen

Vergelijk hier de standpunten

AOW
Een meerderheid van beide Kamers stemde in met de plannen om volgend jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun Lenteakkoord hebben afgesproken. Door aanname van het wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de pensioenleeftijd met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Vergelijk de standpunten

CAO
Op verzoek van bij een cao betrokken partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren. Dit heeft tot gevolg dat die cao van toepassing wordt verklaard op de gehele bedrijfstak, ongeacht of de betrokken werkgevers wel of niet lid zijn van een werkgeversorganisatie. In de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen wordt er ingegaan op de avv en op andere cao en sociaal akkoord gerelateerde zaken.

Vergelijk de standpunten

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.