Verkiezingen: Ontslagrecht

0

We gaan 12 september allemaal weer naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen kijkt P&Oactueel elke dag naar P&O-gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s. We volgen de laatste bewegingen in de standpunten van de partijen. De derde op het programma: Ontslagrecht.

Al jaren staat het huidige ontslagrecht ter discussie. Deze moet versoepeld en versimpeld worden, want dat komt de flexibiliteit van de arbeidsmarkt ten goede, zo is de gedachte. In het Lenteakkoord (zie kader rechts) werden twee verregaande maatregelen opgenomen:
– de preventieve ontslagtoets verruilen voor een toets achteraf
– de ontslagvergoedingen verlagen

Partijen

VVD
Versoepeling ontslagrecht. De partij wil af van de kantonrechtersformule en de ontslagroute langs het UWV. In de wet komt een vaste ontslagvergoeding van één week per gewerkt jaar, het maximum is een half jaarsalaris.

D66
De partij wil een versoepeling zoals gekozen in het Lenteakkoord. D66 diende eerder een initiatiefwet in voor versimpelde ontslagprocedure, met een kortere maar hogere WW-uitkering.

CDA
Sociale partners en de overheid moeten een akkoord sluiten over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Er moet ruimte zijn voor alternatieven voor de plannen van Minister Kamp. Werkgevers betalen vooralsnog verplicht maximaal halfjaar de kosten van WW.

PvdA
De UWV-route voor ontslag moet afgeschaft, maar de toetsing vooraf door de kantonrechter blijft. De ontslagvergoeding wordt bepaald door de huidige kantonrechtersformule, wel komt er een maximum van 75 duizend euro. De vergoeding wordt grotendeels gebruikt als transitiebudget, wat over blijft wordt eerlijk verdeeld tussen werkgever en werknemer. Ook flexwerkers krijgen een dergelijk budget.

ChristenUnie
De maximale ontslagvergoeding zoals in het Lenteakkoord (zes maanden) moet hoger. Dat kan, volgens de partij als een vergoeding in termijnen wordt betaald. Mocht de werknemer binnen die termijnen een baan vinden, wordt het restant verdeeld over werknemer en werkgever. Opbouw van WW-rechten moeten verlengd: driekwart maand per gewerkt jaar rekent de partij daarvoor. Mocht de oud-werknemer binnen de uitkeringspeiode een baan voor minder uren vinden, vindt verrekening plaats. Als de werknemer een baan aanneemt die minder verdient dan de vorige, dan blijven de ‘oude’ ww-rechten van kracht tot het einde van de uitkeringsperiode.

GroenLinks
Ontslagrecht moet duidelijker, en procedures moeten korter. De ontslagbescherming voor flexkrachten moet verbeterd worden, ook zieke en arbeidsgeschikte werknemers moeten een betere ontslagbescherming. Er komt een individueel scholingsbudget voor medewerkers, in plaats van de ontslagvergoedingen. GroenLinks wil vasthouden aan een preventieve toets.

SP
De ontslagbescherming blijft zoals nu geregeld is. De duur van de WW wordt niet verkort.

PVV
Het ontslagrecht en de ontslagvergoeding blijven ongewijzigd

PvdD
Er komt geen versoepeling van het ontslagstelsel. De ontslagbescherming blijft ongewijzigd, de vergoeding wordt gekoppeld aan de schade die werknemer lijdt, en de arbeidsmarktpositie. Duur van de WW-uitkering wordt korter, maar de eerste maanden is de uitkering hoger.

SGP
Het ontslagrecht moet vereenvoudigd. Preventieve ontslagtoets blijft. Maximaal twee jaar recht op WW bij ontslag. In het tweede jaar wordt WW afgebouwd.

Op de verkiezingspagina van P&O Actueel vindt u nog meer stellingen en politieke standpunten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.