Verkiezingen 2017: standpunten GroenLinks

0

Welke standpunten hebben verschillende politieke partijen bij de komende verkiezingen wat betreft werk en arbeidsmarkt? XpertHR Actueel zet de highlights voor HR op een rij. Lees hieronder de punten van de GroenLinks.

 • Individueel scholingsbudget voor alle werknemers. Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd.
 • De loonkosten voor werkgevers voor laagbetaalde arbeid worden verlaagd, zodat bedrijven meer mensen in dienst nemen.
 • Hogere WW-premies voor tijdelijke contracten.
 • Transitievergoeding ook voor flexwerkers vanaf de eerste dag dat zij werken.
 • Tweede meerjarig contract wordt mogelijk.
 • Collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Zo wordt het loon bij ziekte in het tweede jaar betaald. Hiermee helpen we kleine en startende ondernemers.
 • Wettelijk minimumloon vanaf 18 jaar.
 • Bedrijven en organisaties krijgen een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een beperking.
 • Recht op flexibel en thuiswerken en in deeltijd werken.
 • Het kraamverlof voor vaders en verzorgende meeouder(s) gaat van twee dagen naar vier weken. Elke werknemer krijgt twee maanden betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste negen maanden bovenop het bestaande ouderschapsverlof. Zo kunnen twee ouders elk een periode thuis zijn en samen het eerste half jaar de zorg voor hun kind delen.
 • Ondernemingsraden krijgen adviesrecht over de winstbestemming en het recht om één lid van de Raad van Commissarissen te benoemen en terug te roepen.

Bovenstaande punten zijn overgenomen uit het verkiezingsprogramma van het GroenLinks. Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.