Verkiezingen 2017: standpunten D66

0

Welke standpunten hebben verschillende politieke partijen bij de komende verkiezingen wat betreft werk en arbeidsmarkt? XpertHR Actueel zet de highlights voor HR op een rij. Lees hieronder de punten van D66.

 • D66 wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd.
 • Een modernisering van het ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, zonder preventieve toets, met indien gewenst toetsing achteraf aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen.
 • De transitievergoeding wordt veranderd, waarbij opbouw al direct start doordat de huidige grens van twee jaar en de extra hoge vergoeding na tien jaar werkverband verdwijnen. Er komt een eis dat de vergoeding daadwerkelijk gebruikt wordt voor de stap naar een nieuwe baan.
 • Nieuwe regels bij collectief ontslag zodat per leeftijdscohort gekeken mag worden wie de beste prestaties laten zien, in plaats van alleen naar wie het langst in dienst is.
 • Introductie van werknemersaftrek
 • Kleine werkgevers moeten het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen verzekeren.
 • Meer duidelijkheid en betere ondersteuning over re-integratiebeleid. Idee moet worden ingevuld met de sociale partners.
 • Aantrekkelijker maken om ouderen en arbeidsbeperkten in dienst te nemen.
 • D66 wil dat vaders, meemoeders en adoptieouders twaalf weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de eerste zes maanden na de geboorte of toekenning van een adoptiekind (dat jonger is dan 12 jaar).
 • Loonbetaling op basis van prestatie en op basis van toegevoegde waarde in plaats van leeftijd.
 • Verhoging minimumjeugdloon.
 • Het moet normaler worden dat een oudere werknemer een stapje terug doet in werklast en beloning. Soms is het beter voor werknemer en werkgever om een takenpakket te herijken wanneer bijvoorbeeld de fysieke vermogens van een werknemer achteruitgaan. Dit moet meer bespreekbaar worden en een integraal onderdeel uitmaken van het HR-beleid van werkgevers.

Bovenstaande punten zijn overgenomen uit het verkiezingsprogramma van het D66. Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma >>>

 

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.