Verkiezingen 2017: standpunten ChristenUnie

0

Welke standpunten hebben verschillende politieke partijen bij de komende verkiezingen wat betreft werk en arbeidsmarkt? XpertHR Actueel zet de highlights voor HR op een rij. Lees hieronder de punten van de ChristenUnie.

 • Lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in (vaste) dienst te nemen.
 • Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten daarom in duur oplopen. Een tweede contract duurt minimaal een half jaar langer dan de eerste, voor het derde contract wordt de huidige wetgeving gehanteerd.
 • Versoepeling van de uitzonderingsregeling op de preventieve toets die geldt voor in zwaar weer verkerende bedrijven. Nu zijn de regels wel heel erg streng waardoor onnodig vaak een faillissement volgt en onnodig veel werknemers op straat komen te staan.
 • De ChristenUnie wil daarnaast onderzoeken of het aanpassen van de preventieve toets een bijdrage kan leveren aan de groei van vaste dienstverbanden en daarmee aan de verkleining van de kloof tussen flex en vast.
 • De transitievergoeding na ontslag wil de ChristenUnie verplicht inzetten voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan.
 • Scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd voor duurzame inzetbaarheid.
 • Kleinere werkgevers zijn niet langer twee, maar één jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Het tweede jaar neemt de overheid voor haar rekening. Grote bedrijven wil de ChristenUnie tegemoet komen door het verkorten van de premiedoorbetaling voor grotere bedrijven van tien jaar (BeZaVa).
 • Loonkostenvoordelen om werkgevers te stimuleren om ouderen in dienst te nemen.
 • Loonkostenvoordelen om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
 • Arbeidsmarktdiscriminatie tegen gaan, onder meer door anoniem solliciteren mogelijk te maken, maar niet door het opleggen van quota.
 • Instellen mantelzorgfonds zodat werkgevers overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening kunnen brengen.
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder verruimen van 16 naar 20 weken.
 • 10 dagen vaderschapsverlof
 • flexibilisering van arbeidstijden wordt vergroot door het stimuleren van thuiswerken, daarvoor is deregulering nodig. Daarnaast wil ChristenUnie flexibilisering stimuleren door schooltijdbanen, sociale partners moeten dit in cao’s mogelijk maken

Bovenstaande punten zijn overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.