Verkiezingen 2017: standpunten CDA

0

Welke standpunten hebben verschillende politieke partijen bij de komende verkiezingen wat betreft werk en arbeidsmarkt? XpertHR Actueel zet de highlights voor HR op een rij. Lees hieronder de punten van het CDA.

  • Minder regels voor MKB en familiebedrijven zodat zij eenvoudiger personeel in dienst kunnen nemen.
  • Introductie van één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
  • Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgevers fors terugbrengen. Voor langere ziekteperiodes komt er een private regeling met publieke waarborgen. Op die manier blijven alle werkenden beschermd en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen.
  • Meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract. Het verschil met een flexibel contract is dat bij een vast contract in principe uitgegaan wordt van een contract voor onbepaalde tijd en je inzet voor de werkgever meetelt bij de ontbindingsvoorwaarden.
  • Meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten, want een contract voor vijf jaar is dan misschien wel geen vaste baan, maar wel veel beter dan dat je elke twee jaar weer op straat staat.
  • Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Belastingvoordelen (loonkostensubsidie en loondispensatie) om werkgevers te stimuleren om arbeidsongeschikten in dienst te nemen versterken en vereenvoudigen. Afschaffen quotum voor arbeidsgehandicapten.
  • Een individueel leerrecht waar werkgevers en werknemers samen voor sparen. Het wordt daarbij aantrekkelijk om uit de sectorfondsen het individueel leerrecht te financieren en te beheren. Het individueel leerrecht geldt voor alle mensen in de beroepsgeschikte leeftijd, ongeacht of iemand werkt of werkzoekend is en ongeacht de contractvorm. Vanwege het verminderen van de werkgelegenheid voor lager- en middelbaar geschoolden willen wij binnen deze regeling hen een extra stimulans geven zich verder te ontwikkelen.
  • Drie maanden extra ouderschapsverlof voor de ouders samen na de geboorte van het kind.

Bovenstaande punten zijn overgenomen uit het verkiezingsprogramma van het CDA. Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.