Vergrijzing dwingt tot aanpassing HRM-beleid

9

Door de de vergrijzing van de bevolking neemt de vraag naar een groot aantal goederen en diensten toe. Daarnaast biedt de opkomst van koopkrachtige senioren grote kansen aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Tegelijkertijd zal de pensionering van de babyboomers die dit jaar is begonnen, leiden tot hernieuwde krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte zal verhevigen door de aanzuigende werking van de sterk groeiende zorgsector. De pensioneringsgolf leidt tot meer bedrijfsbeëindigingen en tot kansen voor ambitieuze nieuwe ondernemers via bedrijfsoverdrachten. Dit en meer blijkt uit een vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde Synthese van een eerder uitgebrachte Trendstudie.

Oudere beroepsbevolking dwingt tot aanpassing HRM-beleid
MKB-bedrijven zullen komende jaren de leeftijdsstructuur van hun personeelsbestand moeten aanpassen door het behouden en werven van oudere werknemers. Daarbij is aanpassing van het HRM-beleid noodzakelijk, willen MKB-bedrijven hun concurrentiepositie behouden. Om werknemers te werven kan het MKB zichzelf promoten met zijn kleinschaligheid, werknemers inzetten bij werving en zich richten op een brede groep potentiële arbeidskrachten (inclusief herintreders en oud-werknemers). Om oudere werknemers aan het werk te kunnen houden, kan het MKB taken en/of bedrijfsactiviteiten aanpassen aan de werknemers dan wel werknemers door middel van scholing beter toerusten voor de taken en/of bedrijfsactiviteiten.

Etnisch ondernemerschap verder in de lift
Het aantal eerste- en tweedegeneratie allochtone inwoners van Nederland heeft in de afgelopen 15 jaar een forse groei doorgemaakt. Het aantal autochtonen is maar beperkt gestegen. De komende tien jaar zal het aantal allochtonen met ruim 400.000 verder stijgen tot 3,8 miljoen, terwijl het aantal autochtonen zal stabiliseren rond 13,2 miljoen. Ook het aantal etnische ondernemers (naar schatting 155 duizend in 2009) zal verder doorgroeien. Etnische ondernemers zijn relatief vaak 25 tot 44 jaar oud. De sectorverdeling van etnische ondernemers toont daarbij een relatief hoog maar dalend aandeel in de horeca en een stijgend aandeel in de bouw en de dienstverlening.

Meer oudere ondernemers
Het aandeel van 45 tot 65 jarigen in de Nederlandse bevolking is sinds 1990 sterk stijgende – eerst als gevolg van de ouder wordende babyboomers en na 2000 als gevolg van de afschaffing van de VUT-regeling – en zal ook het komende decennium verder groeien. Het aandeel oudere gevestigde ondernemers is dan ook fors gestegen, en zal naar verwachting verder stijgen. Dit zal een negatief effect hebben op de ambities van ondernemingen. Ondernemers die op oudere leeftijd een bedrijf hebben opgezet, zijn minder snel geneigd om personeel in dienst te nemen. Dit hangt sterk samen met het feit dat ondernemers die op oudere leeftijd zijn gestart, vaker parttime actief zijn in de onderneming, minder risico’s nemen en een minder positieve perceptie hebben ten aanzien van hun ondernemerschapsvaardigheden.

Lees ook:
> Hogere verwachtingen door veranderende personeelssamenstelling

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Jos Driessen op

  Commentaar op;
  Oudere beroepsbevolking dwingt tot aanpassing HRM-beleid

  Leuk verhaal, maar in de praktijk is van aanpassing helemaal niets te zien, niet in grote en niet in kleine bedrijven.
  Zodra een oudere werkzoekende in zicht komt, gaan bij de meeste selecteurs – ook bij die van veel werving- en selectiebureau’s – de oogkleppen op.
  En komt een 50+-er als hij solliciteert zelfs voor een eerste gesprek maar bijzonder moeilijk of helemaal niet door de selectie, terwijl hij toch aan alle eisen in de functiebeschrijving voldoet.
  Er is in deze nog een lange weg te gaan …….!

 2. Catherine Maas op

  @ Jos, je hebt gelijk dat er in de praktijk nog niet veel van blijkt. Ik ben wel van mening dat een andere insteek in de media (dus meer artikelen in de trant van bovenstaand artikel) ertoe kunnen bijdragen om de bijdrage van ‘ouderen’ weer als waardevol te zien. Er zal ergens begonnen moeten worden met een mentaliteitsverandering. Dus graag meer artikelen over de onmisbaarheid van de oudere generatie op de arbeidsmarkt. De kracht (lees acceptatie) van de boodschap zit in de herhaling.

 3. Lotte Kreike (stagiaire PZ) op

  Ik vraag me af, wat is volgens jullie nu de oplossing voor vergrijzing. In mijn organisatie hebben we juist veel ouderen en die nemen hun kennis straks mee. Als je nog meer ouderen aanneemt, nemen die toch ook hun kennis mee? Is investeren in jong talent dan niet de oplossing? Ik vind zoveel artikelen die beschrijven dat er IETS moet gebeuren, maar WAT is nu de juiste manier?
  –> wie maakt me los?

 4. Kinge Rodenburg (student P&A) op

  @ Lotte, ik denk dat wanneer een bedrijf al voor een groot deel op oudere werknemers draait, het niet veel voor het bedrijf toevoegt om nog meer ouderen aan te nemen. Ik denk dat het beter zou zijn, dat de ouderen in het bedrijf de jonge nieuwkomers informatie overdragen en een meer begeleidende taak voor de jongere werknemers moeten krijgen. Wanneer er juist meer jongere werknemers werkzaam zijn in een bedrijf, zou je er naar mijn mening goed aan doen om wat meer ouderen aan te nemen. ‘Jongeren’ en ‘ouderen’ kunnen een hele andere kijk op bepaalde aanpakken hebben. Ik denk dat zij veel van elkaar kunnen leren, wanneer er goed gecommuniceerd wordt. Toch denk ik dat je niet ??n juiste manier van aanpak voor bedrijven in het algemeen kunt noemen.

 5. De Gouden Babyboom generatie vervangen door laagopgeleide Allochtonen lijkt mij ook geen oplossing voor de vergrijzing. Nederland kan dankzij de massa-immigratie de hoge levensstandaard niet behouden. Harde Nederlandse werkers worden vervangen door handophoudende buitenlanders! Eind van het Nederland zoals wij het kende in zicht?

 6. C. L?cker op

  Pardon, we leven met de mensen die er zijn toch? Ik ken geen handophoudende medelanders. Ik geeft NT2 en kom alleen medelanders tegen die graag willen, en ijverig en slim zijn. Deze mensen werken alle uren van hun dag, en hebben daardoor moeite om tijd te vinden voor de lessen die zij graag willen volgen. Als zij hun cursus Inburgeren daardoor niet kunnen voltooien moeten zij die terugbetalen… “Het Nederland zoals wij dat kenden” werd ook gekenmerkt door een zekere mate van verloedering en profiteren van sociale voorzieningen. Ik ben van mening dat de meeste Medelanders een frisse, heel goede mentaliteit met zich meebrengen, die wij hier heel goed kunnen gebruiken.
  Vriendelijke groet

 7. C.L?cker op

  Is het erg als je schrijft “ik geeft NT2”,
  of is het erg als je graag nuttig wilt zijn en door frustrerende regels niet verder komt met het oplossen van je problemen, zoals veel medelanders die ik tegenkom.

 8. Kees Schrauwen op

  Ho even zie de waarheid, ouderen zijn niet productief, zijn eigenwijs, zijn vaker ziek, willen meer vrij hebben, zijn te duur, zijn gewoon niet aantrekkelijk voor een werkgever zie die waarheid nu eens in. Dus terug naar het verhaal/sprookje? Nu kunnen we iets terughalen bij de rijke ouderen die nu net met hele mooie regelingen thuis zijn komen te zitten, Ja omdat er solidariteit was, ja was want die is verdwenen en wie zitten er met de problemen, de groep na 1950 geboren is de klos die pakt weer eens mis. En toch zegt het sprookje dat die groep tot 66 en 67 moeten blijven werken, kunnen ze dat wel en willen de werkgevers dat wel?

 9. Marcel van der Haas op

  We zullen anders moeten leren kijken naar mensen en niet blijven dromen over die 28 jarige blanke heteroseksuele man zonder handicap. En er is behoefte aan meer flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, zodat oudere mensen niet duur hoeven zijn en vijf dagen hoeven werken. Ouderen zullen inderdaad ook zelf moeten werken aan hun employability. Verder zullen we de hoog- en laagopgeleide immigranten nog hard nodig hebben, dus tijd om de regelgeving ook hier onder de loep te nemen. Waarbij hopelijk wel van de fouten van het verleden wordt geleerd. Eerst mag echter nog wel wat gebeuren met die 1 miljoen Nederlanders die nog aan de kant staan op het vlak van employability.