Veerkracht zit vooral in mentaliteit

0

Om de dynamiek op de arbeidsmarkt te herstellen, moeten we volgens Tempo-Team op zoek naar ‘ een optimale balans tussen duurzame flexibiliteit en vaste arbeid’ . De uitzender heeft een manifest opgesteld waarin het de werkgever én werknemer verantwoordelijk stelt voor beweging. Het manifest bevat tien ‘ veerkrachtversnellers’ . P&Oactueel legde vier van de tien veerkrachtversnellers neer bij HR-Directeur Suzanne Jungjohann en vroeg: wat doet Tempo-Team zelf op dit gebied?

Investeer in opleidingen, ook van tijdelijk personeel

‘ We hebben zelf een vrij grote flexibele schil. Die verschilt per functie natuurlijk, maar je moet denken aan zo’ n 35 procent van ons personeel . We leiden iedereen op. Of je nou vast of flex bent, korte tijd of lange tijd bij ons werkt, je krijgt van ons een opleiding. Flexibel personeel verdient verder dezelfde aandacht, bijvoorbeeld  als je het hebt over het meten van de medewerkertevredenheid.’

Sectoroverschrijdend aanname beleid
‘ Onder ons eigen personeel zie je een grote diversiteit in achtergrond. Door die diversiteit hebben we een personeelsbestand dat breed inzetbaar is. Tijdens de werving en selectie kijken we naar de  ‘ untrainables’ . Een heleboel competenties en vaardigheden kun je aanleren, sterker nog: de vaardigheden die je nu hebt kunnen morgen wel niet meer nodig zijn. Dus we selecteren sterk op houding, gedrag, gedrevenheid en ambitie. Dat zijn kwaliteiten die je niet makkelijk kunt aanleren.’

Kies voor diversiteit op de werkvloer
‘ De verhouding mannen versus vrouwen in managementfuncties is bij ons vijftig procent. We kennen een hele hoge mate van doorstroom, en dat gaat bij ons samen met lange dienstverbanden. Mensen werken relatief lang voor ons, maar wel is er sprake van een korte functieverblijftijd. We hebben dus een grote interne doorstroom.’

Iedereen is zijn eigen HR-manager
‘ Dat is absoluut wat bij ons gebeurt. We pamperen niet. We hebben een digitaal loopbaanmagazine, een interne vacaturebank, dus we faciliteren van alles. Maar de medewerker zelf neemt het initiatief. Die kan zichzelf bijvoorbeeld afvragen: ‘ wat is mijn toegevoegde waarde in deze functie? Hoe ziet dat er over één jaar uit, en als ik wat verder op de horizon kijk?’ .  Veerkracht zit niet alleen in het volgen van opleidingen. Een keer een andere functie doen, of meedraaien in een project, gedetacheerd worden bij een andere klant, er zijn veel manieren om je breed -en daardoor duurzaam- inzetbaar te houden. Het heeft vooral met mentaliteit te maken.’

De tien veerkrachtversnellers volgens Tempo-team:

  1. Creëer extra stage-of werk/leerplekken om jonge werkzoekenden ervaring te laten opdoen
  2. Investeer in opleidingen, ook van tijdelijk personeel
  3. Benut het inzicht, de ervaring en de wijsheid van oudere werknemers
  4. Sectoroverschrijdend solliciteren en mensen aannemen
  5. Iedereen is zijn eigen ‘ HR-manager’
  6. Publieke en private sector moeten nog intensiever samenwerken
  7. Stimuleer interne mobiliteit veel sterker
  8. Kies voor diversiteit op de werkvloer
  9. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid en waardeer anders denken
  10. Neem het initiatief en toon durf
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.