Veel kabinetsplannen aan zijden draadje

0

Een meerderheid van de Eerste Kamer laat zich zeer kritisch uit over het regeerakkoord, zo bleek dinsdag bij de Algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de kabinetsvoornemens voor het komende jaar.

De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en is dus afhankelijk van de steun van andere partijen. Maar die steun is nauwelijks te vinden. Zo is het zeer de vraag of de nivellering van inkomens door kan gaan. Ook andere voornemens, zoals de heffing voor corporaties of de samenvoeging van provincies, stuiten op veel verzet. Senaatsfracties die het kabinet aan een meerderheid zouden kunnen helpen, zoals CDA en SP, riepen op de plannen tijdig bij te stellen.

‘Liever meer werk’
Het CDA, de grootste oppositiefractie in de Senaat, uitte vooral kritiek op de plannen om via belastingmaatregelen de inkomensverschillen te verkleinen. “Onze fractie zou liever zien dat er meer werk komt dan dat inkomens symbolisch worden herverdeeld”, zei fractievoorzitter Elco Brinkman. SP-fractieleider Tiny Kox vindt juist dat de nivellering niet ver genoeg gaat. Kox noemde het kabinet te weinig sociaal en zei dat het niet opkomt voor de belangen van degenen die ,,oud, ziek of werkloos” worden.

WW-duur

De oppositie heeft ook op andere punten scherpe kritiek. Zo is het nog afwachten of er een meerderheid is te vinden voor bijvoorbeeld het schrappen van de ov-studentenkaart, het sociaal leenstelsel voor studenten, het inperken van de WW-duur of het huurbeleid.

Ook de PvdA toonde reserves bij een aantal voornemens. Fractieleider Marleen Barth zei ,,bezorgd” te zijn over de plannen met de huursector, de volksverzekering AWBZ voor langdurige zorg, de sociale werkvoorziening en de WW. Haar collega Loek Hermans van de VVD onderstreepte dat de Senaat er is om de kwaliteit van wetgeving te beoordelen en dat die niet het werk van de Tweede Kamer moet overdoen.

Motie van wantrouwen
De PVV diende dinsdag meteen een motie van wantrouwen in, een uitzonderlijke gebeurtenis in de Eerste Kamer. Volgens PVV-senator Marcel de Graaf staat het regeerakkoord op gespannen voet met de grondrechten van de Nederlandse burger. Volgens hem laat het kabinet de belangen van de EU en eurozone zwaarder wegen dan die van de Nederlandse burgers. De kans dat de motie wordt aangenomen is overigens nihil.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.