Veel gemeenten willen arbeidsbeperkten aan het werk helpen

0

Een 32-tal gemeenten doen mee aan een proef waarbij bedrijven mensen met een beperking en een WWB-uitkering via loondispensatie een baan kunnen bieden.

De werkgever mag minder dan het wettelijk minimumloon betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking verminderd productief is. De betrokken werknemer ontvangt van de gemeente een aanvulling op het loon. Het kabinet wil met deze proef stimuleren dat gewone bedrijven meer mensen met een arbeidshandicap aannemen.

In totaal zijn 49 aanmeldingen (waarbij in totaal 82 gemeenten betrokken zijn) de afgelopen maand binnengekomen. Het ministerie van SZW heeft daaruit een selectie gemaakt met een goede spreiding over het land en kenmerken van gemeenten als omvang en uitvoering van de Wsw en Wwb.

Gemeenten kunnen via deze proef mensen met een beperking die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen aan de slag helpen. Die mensen staan nu vaak aan de kant. Mensen die met loondispensatie werken, verdienen zelf een loon, en hoeven nog maar ten dele vanuit een uitkering betaald te worden. Dit kan een besparing op de uitkeringslasten betekenen.

Voor de proef is een aparte wet ingevoerd, de Tijdelijke wet pilot loondispensatie. De centrale vraag in deze proef is of loondispensatie en de manier waarop gemeenten het gebruiken er echt voor kan zorgen dat meer mensen met een beperking aan de slag komen bij een gewone werkgever. De proef loopt tot eind 2012. Meer informatie over de pilot is te vinden op: www.ikkan.nl/meebouwenpilots.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.