Vakbonden: Arbeidsinspectie moet beter

1

Vakbonden FNV, CNV en VCP luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de beperkte capaciteit, kennis en werkwijze van de Inspectie SZW.

De bonden doen dit naar aanleiding van een onderzoek dat is verricht door de internationale arbeidsorganisatie ILO. De organisatie door een aantal aanbevelingen over het functioneren van de Inspectie SZW. De ILO beveelt aan dat er meer inspecties worden verricht en de inspecteurs worden bijgeschoold op het terrein van chemische stoffen en psychosociale risico’s op het werk.

Daarnaast constateert de ILO dat er te weinig onaangekondigde inspecties zijn en te weinig inspecties plaatsvinden bij het MKB. Het systeem voor de rapportage van beroepsziekten toont gebreken en stelt de Inspectie SZW niet in staat om accuraat op te treden. Ook worden basale wettelijke bepalingen voor preventief beleid niet nageleefd, zoals het verplicht aanstellen van een preventiemedewerker en het uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Meer inspecteurs, meer kennis

Maurice Limmen, voorzitter CNV: ‘De Nederlandse overheid is veel te ver doorgeschoten in het bezuinigen op haar inspectiedienst. Dat is naïef. Zo langzamerhand is de kans om door de bliksem te worden getroffen groter dan dat een bedrijf gecontroleerd wordt door de arbeidsinspectie. Om kwaadwillende bedrijven aan te pakken, heb je een goede toezichthouder nodig die in staat is om onverwachte inspecties uit te voeren. Daarvoor zijn gewoon meer inspecteurs nodig.’

De vakcentrales willen dat de Inspectie SZW opnieuw wordt opgetuigd tot een professionele organisatie. De Nederlandse overheid zal meer werk moeten gaan maken van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Lees ook: Veel mis met arbo scheepsbouw

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie