Vakbond alert op WML-controle

0

CNV Vakmensen vindt dat de aanpaste controleregels op het minimumloon en dito vakantietoeslag leiden tot een zorgwekkende verwarring.

De nieuwe regels bieden ruimte voor ongewenste wiskunde rondom het berekenen van de minimale uurvergoeding, aldus de vakbond. Dat kan niet de bedoeling zijn van minister Kamp. Met een meldpunt op de eigen website wil de vakbond in kaart brengen hoeveel (uitzend-)werknemers nu al worden onderbetaald door een discutabele uitleg van de regels.

In de sectoren waarin CNV Vakmensen zijn leden heeft zijn gevallen bekend waar werkgevers hun medewerkers nu al langs deze meetlat leggen. Met de maatregel vanuit Den Haag wordt die werkwijze wettelijk gemaakt, zo lijkt het. Daartegen wil CNV Vakmensen in het geweer komen. Er vanuit gaand dat dit nooit de bedoeling kan zijn geweest vanuit het ministerie.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de controlevoorschriften op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aangepast. Daarbij is de standaard arbeidsduur op 40 uur per week gesteld. Bij controle op naleving van de wet op het minimumloon (WML) is daarmee het breukgetal op 40 gezet. Maar die berekening klopt niet als met de betreffende werknemer een dienstverband – volgens cao – van 38 of zelfs 36 uur is overeengekomen.
Voorbeeld: € 1.435,= (wettelijk minimumloon 23 jaar en ouder) gedeeld door 40 levert een lager uurloon op dan ditzelfde bedrag gedeeld door 38 of 36.

De bond maakt dat laatste ook op uit de toelichting van de nieuwe controlevoorschriften: “Indien sociale partners een kortere arbeidsduur (willen) hanteren dan 40 uur per week en daarmee binnen hun sector willen uitkomen op een hoger bruto uurloon, dan blijft het hen vrij staan daarover afspraken te maken. De werkgever zal dan ook overeenkomstig de gemaakte (cao)afspraken moeten belonen.”

CNV Vakmensen constateert dat werknemers en vakbonden zelf steeds scherper moeten opletten dat regels worden nageleefd, nu de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het toezicht en de handhaving.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.