UWV wil dienstverlening aan werkgevers verbeteren

5

Werkgevers gaven het UWV in 2011 een 6-plus. Met minder administratieve rompslomp en betere bereikbaarheid verwacht het UWV dit cijfer in 2012 verder op te kunnen krikken.

Een plusje meer dan in 2010, merkt UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins optimistisch op bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Het klanttevredenheidcijfer onder werkgevers steeg van een 6 in 2010 naar 6,3 in 2011. Belangrijkste oorzaak van deze matige waardering is de administratieve rompslomp die werkgevers vanuit het UWV over zich heen krijgen. Een woordvoerder van het UWV: ‘Neem  de Wajong of WIA. Om te controleren of werkgevers hier correct mee omspringen verlangen wij exacte informatie en voortgangsrapportages. Op zit soort procedures zitten werkgevers in de regel niet te wachten.’ Verder blijkt de bereikbaarheid van het UWV voor werkgevers te wensen over te laten. Al is de 0,3 stijging in waardering terug te voeren op de toegenomen tevredenheid op dit punt.

Internet

Het UWV wil zowel de administratieve last verminderen als haar bereikbaarheid verbeteren door middel van standarisatie van procedures en een verregaande inzet van internet: e-dienstverlening. Binnen een jaar hoopt het UWV eenderde van de uitkeringsgerechtigden via haar website werk.nl aan een baan te kunnen helpen. Dit zonder menselijke interventie of intake. Slimme software moet het mogelijk maken de werkzoekende in zijn zoektocht te ondersteunen met automatisch gegenereerde adviezen. Diezelfde software moet er ook voor zorgen dat problemen tijdig gesignaleerd  worden om waar nodig alsnog op persoonlijke begeleiding over te gaan. Bruins: ‘Werk zoeken via onze site moet net zo logisch aanvoelen als online bankieren of online een boek kopen.’ Het UWV wil zich met een afgeslankt eigen personeelsbestand  focussen op de ‘overige’  tweederde werkzoekenden die wél persoonlijke begeleiding nodig hebben, zoals arbeidsgehandicapten, 55-plussers en lager opgeleiden.

Bezuiniging

Het UWV hoopt met de inzet van e-dienstverlening  haar eigen reorganisatie met behoud van kwaliteit van haar dienstverlening te kunnen realiseren. In 2015 moet het UWV terug naar 13.000 medewerkers, tegen 19.500 in 2011 (dat zijn er al 1.800 minder dan in 2010). Het aantal Werkpleinen zal worden teruggebracht van 100 naar 30. Daarmee ontkomt het UWV zelf waarschijnlijk niet aan gedwongen ontslagen, waarbij het afspiegelingsbeginsel  leidend zal zijn.

Samenwerking gemeenten

Het overdragen van de uitvoering van de Wet Werken Naar vermogen (WWnV) aan de gemeenten vereist tegelijkertijd dat het UWV in 2012 de regio in gaat. Om te voorkómen dat kennis versnippert en kwaliteit verloren gaat haalt het UWV ook de banden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan. Bruins: ‘De Jumbo zit immers te wachten op een voorspelbare vorm van dienstverlening, niet op allerlei regionale verschillen.’

Het UWV-jaarverslag 2011 van het UW is te lezen op jaarverslag.uwv.nl 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Het lijkt wel of meneer Bruins verantwoording verschuldigd is aan de werkgevers. Ik dacht niet dat UWV ten gerieve van die club in het leven is geroepen. Dat werklozen niet aan werk geholpen kunnen worden ligt overigens niet aan de inspanningen van UWV maar veel meer aan diezelfde werkgevers die zich tot het uiterste inspannen om zo veel mogelijk werkgelegenheid af te breken door automatisering en export van werkgelegeheid. Er wordt vooral geken naar rendement voor aandeelhouders. Op degenen die de werkelijke waarde van de ondernemingen hebben opgebouwd (en dat zijn zeker niet de aandeelhouders of het hogere management!!) wordt geen acht geslagen.
  UWV dient geen enkele belangstelling voor de door werkgevers gegeven rapportcijfers te hebben!!!

 2. Een van de velen die niet tevreden is over UWV op

  En aan de werklozen dan?
  Ik ben al 2 jaar werkloos (door een faillissement), solliciteer me suf. ZELF, want het UWV doet niets, maar dan ook helemaal niets voor mij.
  Ben 38 jaar maar word TE OUD bevonden.
  Alleen (soms) digitaal contact. je ziet en spreekt niemand meer van die kantoren en de sites? Die liggen er nog al eens uit!

 3. Ja, de werlozen en met name de oudere werklozen. Ik ben 59 jaar en wordt volgens het UWV bestempeld als ”kansarm”. Er wordt gezegd “u heeft een mooi CV maar dat heeft op uw leeftijd geen waarde meer. Wij kunnen dan ook niets voor u doen. Maar u moet wel blijven solliciteren.”

  Nu ik doe niet anders, zelfredzaam ben ik wel . Maar volgens het UWV ben i afgeschreven, maar wel de regeltjes volgen. Mijnheer Bruijns, wat doet u voor de werklozen?

 4. Bovenstaande reacties sluiten volledig aan bij mijn beleving als werkzoekende.

  Ik ben namelijk echt gericht en heel actief (dus geen standaard motivatiebrief) en onafhankelijk van het UWV aan het solliciteren op functies die op mijn CV en leeftijd aansluiten. Met succes tot gevolg, morgen heb ik mijn arbeidsvoorwaardengesprek bij mijn droombaan!!

  Van mijn (digitale) werkcoach van het UWV krijg ik namelijk terug dat ik er uit schiet wat gerichte en realistische sollicitaties betreft. Mijn coach geeft aan dat ze maar weinig zo gemotiveerde 50+ werkzoekende binnen haar bestand heeft. Toch wel bijzonder, dat dit wel de mensen zijn die hier zo hard klagen dat het UWV niets doet.

  Ik ben van mening dat ik als werkzoekende blij mag zijn met een uitkering en hier mijn eigen verantwoordelijkheid in moet nemen om mijn droombaan voor de komende 8 jaar (ipv de resterende 8 jaar) nog te kunnen vervullen! Ik heb hier nooit iets vanuit het UWV van verwacht, alleen dat ik mijn eigen verantwoording tegenover mijn werkcoach af moet leggen met betrekking tot de acties die ik zelf onderneem. En jawel; binnen 2,5 maand is het mij al gelukt deze baan te veroveren!

 5. Bruno Bruijns is lid van de VVD en zit in de Raad van Bestuur van UWV. Begrijpelijk dat hij dus graag de werkgevers wil bedienen. Overigens is het UWV niet de veroorzaker en oplosser van de werkloosheid, maar slechts intermediair. De dienstverlening van UWV zal steeds minder worden, net zoals bij de banken. Alles digitaal en niets meer persoonlijk, behalve voor de aangewezen doelgroepen (bijv. WAJONGers). De overheidssubsidi?ring aan het UWV houdt daarmee ook op en dus ook de dienstverlening. Dat is een keuze die de politiek gemaakt heeft en is jammer voor het leger werklozen wat ons land kent.