UWV verwacht dat daling werkloosheid doorzet

0

Uit de vandaag verschenen Arbeidsmarktprognose 2011-2012 van UWV WERKbedrijf blijkt dat het aantal werkzoekenden naar verwachting zal dalen van 475.000 nu naar 430.000 eind 2012.

In twee jaar tijd ontstaan ongeveer 135.000 nieuwe banen, vooral in de zorg en de uitzendsector. Het aantal vacatures stijgt de komende periode licht door, maar is nog ver verwijderd van het niveau van voor de crisis. De arbeidsmarktsituatie van ouderen en laagopgeleiden blijft ongunstig.

Minder werkzoekenden eind 2012
Omdat de werkgelegenheid sneller toeneemt dan de beroepsbevolking is er dit jaar en in 2012 ruimte voor een lichte daling van de werkloosheid. UWV rekent op een afname van het aantal werkzoekenden met jaarlijks gemiddeld 6 procent tot 430.000. Het economisch herstel dat in 2010 is ingezet blijft echter ongewis. Er zijn voor dit en volgend jaar forse onzekerheden, zowel nationaal als internationaal.

Werkgelegenheid groeit mondjesmaat 
UWV verwacht een groei van het aantal banen met 67 duizend in 2011 en 68 duizend in 2012. Deze groei is als matig te kwalificeren. Gewoonlijk groeit de werkgelegenheid harder in perioden van economisch herstel. De werkgelegenheid neemt in alle arbeidsmarktregio’s toe en is het sterkst in Flevoland, Zuid-Gelderland en de noordelijke Randstad. Zuid-Limburg en de Achterhoek groeien het minst. Met name in de zorg en welzijnssector en in het uitzendwezen zijn er kansen. In de industrie is ondanks productieherstel sprake van krimp. Ook in het openbaar bestuur neemt de werkgelegenheid af door de voorgenomen bezuinigingen van de overheid.
 
Aantal vacatures stijgt 
De groei van het aantal ontstane vacatures zet dit jaar en volgend jaar door. Er ontstaan 817.000 vacatures in 2011 en 841.000 in 2012. Dit is zo’n 15 procent meer dan tijdens de dip van 2009, maar fors lager dan in de periode van voor de economische crisis toen er jaarlijks 1,1 miljoen vacatures ontstonden. De toename komt vooral uit vervangingsvacatures van personeel dat een andere baan vindt, met pensioen gaat of zich terugtrekt van de arbeidsmarkt. Het aantal uitbreidingsvacatures blijft naar verwachting beperkt. Veel bedrijven breiden hun personeelsbestand niet of nauwelijks uit omdat ze tijdens de crisis personeel in dienst hebben gehouden, ondersteund door regelingen als de deeltijd WW.

Arbeidsmarktsituatie ouderen en laagopgeleiden blijft ongunstig 
In alle leeftijdsgroepen daalt in de periode 2011-2012 het aantal werkzoekenden. De afname is sterker bij jongeren dan bij de leeftijdsgroep 45-plus. Het gevolg is dat het werkzoekendenbestand steeds meer vergrijst. Ook het aandeel laagopgeleide werkzoekenden blijft ondanks de aantrekkende economie hoog. Ongeveer de helft van het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden is laagopgeleid.
 
Arbeidsmarkt wordt krapper
Omdat de groei van de beroepsbevolking achterblijft bij de aantrekkende werkgelegenheid wordt de arbeidsmarkt in de komende periode krapper. Ondanks de toenemende krapte verwacht UWV dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk aan het werk komen. Banen voor laagopgeleiden worden vaak ingevuld door werknemers met een hoger opleidingsniveau. Ook nemen werkgevers relatief weinig oudere werkzoekenden aan. Voor 55-plussers geldt dat ze 2 procent van de vacatures vervullen, terwijl deze groep een aandeel van 20 procent heeft in het werkzoekendenbestand van UWV WERKbedrijf.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.