UWV publiceert gemiddelde WGA-premie voor 2012

2

In 2012 daalt de gemiddelde WGA-premie voor bij UWV verzekerde werkgevers van 0,62 naar 0,55 procent.

Ook dalen de correctiefactor werkgeversrisico en de minimumpremie voor kleine werkgevers. Grote werkgevers met een zeer laag risico zullen in 2012 de minimumpremie eenmalig zien stijgen van 0,07 naar 0,13 procent.

De WGA premie is opgebouwd uit de lastendekkende premie (0,48 procent) en de rentehobbel (0,07 procent). De gemiddelde WGA-premie 2012 komt daarmee uit op 0,55 procent. De daling ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door het interen op het vermogensoverschot, meer premie-opbrengsten als gevolg van de minimumpremie voor grote werkgevers en een daling van de zogeheten rentehobbel. Na volgend jaar vervalt deze door het ministerie van SZW vastgestelde rentehobbel. De correctiefactor werkgeversrisico neemt in 2012 af naar 1,90 (huidig: 1,96). Verwacht wordt dat de correctiefactor de komende jaren zal dalen naar 1,50.

Minimumpremie werkgevers
Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de WGA heeft het kabinet besloten de minimumpremie voor grote werkgevers voortaan op een kwart van de gemiddelde premie te bepalen. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige verhoging van 0,07 procent naar 0,13 procent. Grote werkgevers met een laag of nul risico zullen hierdoor een eenmalige stijging van hun premie zien in 2013. Het niveau zal in de jaren daarna niet of nauwelijks wijzigen, aangezien het gemiddelde percentage naar verwachting vrijwel gelijk blijft. De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt in 2012 van 0,56 naar 0,48 procent.

Over de WGA premie
De WGA-premie is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Naast de WGA-premie wordt er ook een premie afgedragen voor de IVA- (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en WAO-lasten tezamen. Werkgevers hebben de keuze om het WGA-risico publiek te verzekeren via UWV of het risico voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkering of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar. Om werkgevers een indicatie van de hoogte van de premie te geven heeft UWV de WIA-wijzer ontwikkeld. De WIA wijzer is online te raadplegen via uwv.nl/erd.

Lees ook:
> WGA-premie voor grote bedrijven verdubbelt

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Kortgeleden schreef de heer van Dillen over de stijging. Vandaag mis ik zijn betoog over de daling net als die van Robidus. Weer ons bang gemaakt voor niets?

  2. Hans van Dongen op

    Wat er nu gebeurd is met de vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie door het UWV en daarmede met de premieontwikkelingen voor grote en kleine werkgevers in 2012 is een beetje onverwacht en vreemd, maar neem maar van mij aan dat de vaststelling van de premies door de verzekeringsmaatschappijen die een WGA-ERD-product aanbieden evenzo ondoorzichtig en onvoorspelbaar zullen (gaan) zijn. En dan ben ik persoonlijk als het bijv. gaat om een periode van 10 jaar WGA-risico toch liever afhankelijk van een instelling als het UWV dan van een verzekeringsmaatschappij.

    En bekijk vooral niet alleen de premiepercentages (verleden, heden, toekomstverwachting) maar echt ook alle bijkomende zaken als u als werkgever en OR zich orienteert op het al dan WGA-ERD-er (willen) worden. Verdiep u ook in de risico’s/nadelen. En stel dan ook de lastige vragen aan de adviseurs die u naar het WGA-ERD-schap willen begeleiden (hetgeen op zich gewoon een optie en overdenking waard is, maar zeker geen “moetje” of logica).

    Meer kleine weetjes: steunpuntarbeidszaken.nl