UWV: mismatch op de arbeidsmarkt neemt toe

3

Op de arbeidsmarkt is sprake van een groeiende mismatch. Daarvoor waarschuwt uitkeringsinstantie UWV in het rapport Sectoren in beeld.

Door toenemende automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, onder meer in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening. In andere bedrijfstakken is juist sprake van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit speelt met name in de ICT en bij bepaalde technische beroepen.

Volgens het UWV ontstaat hierdoor de paradoxale situatie dat er moeilijk vervulbare vacatures bijkomen, maar dat het aantal werkzoekenden hoog blijft. ,,In diverse sectoren zijn er bovendien zorgen over de beschikbaarheid van personeel op het moment dat de economie blijvend aantrekt en vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen.”

Het UWV denkt ook dat de positie van laagopgeleiden als gevolg van technologische ontwikkelingen en hevige concurrentie op de arbeidsmarkt verder in het gedrang zal komen.

Geringe banengroei

Uit het rapport blijkt verder dat Nederland als geheel een periode van geringe banengroei tegemoet gaat. Deze toename in het aantal arbeidsplaatsen zal voor een belangrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs. Het aandeel van de zogeheten flexibele schil bij bedrijven zal komende jaren naar verwachting groter worden.

In meer dan de helft van de sectoren is de productie en werkgelegenheid nog niet terug op het niveau van voor de crisis. In onder meer de bouw, de financiële dienstverlening, de chemie en de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling kromp het aantal banen voor werknemers in de periode 2008-2013 met meer dan 10 procent.

Bron: ANP/ UWV

Lees meer over:

Over Auteur

3 reacties

  1. Sorry maar dat is geen nieuws. Of heeft UWV niets te doen of het is een HR ….. Dat weten al jaren . Dat was bij de post, bij de bank en bij veel diensten gaat het hard. De instroom naar de techniek is beperkt en bedrijven kunnen veel diensten outsourcen naar het buitenland.
    In de luchtvaart zullen we over een paar jaren een tekort hebben aan piloten en technicus. In Nederland kunnen de piloten niet aan de baan komen. De discussie wat we moeten voeren is: Wat is onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt, hoe breng je werkgevers en werkzoekend bij elkaar. Welk stimulans zijn nodig!

  2. Dat houdt dan ook in dat UWV bij de selectie van arbeid bij arbeidsongeschiktheidsclaims ook betrokken is bij mismatches? CBBS is immers niet marktconform.

  3. A.F. Bongers op

    Afgezien van de mismatch, zullen er in Nederland in de toekomst steeds minder banen zijn, ondanks een relatief hoge conjunctuur (BNP). Economisch doet Nederland het gewoon beter dan omringende landen, maar het effect op de arbeidsmarkt is nihil. Geen lapmiddelen en excuses, maar rigoureuze maatregelen zijn noodzakelijk. Zie mijn column in hr-kiosk.