UWV maakt gemiddelde WGA-premie voor 2011 bekend

4

In 2011 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gemiddeld 0,62 procent premie betalen.

De premie is nagenoeg gelijk aan het percentage van vorig jaar. Voortaan maakt UWV de gemiddelde WGA-premie jaarlijks op 1 september bekend. Op de website van UWV staat een WIA-wijzer, waarmee werkgevers zelf hun premie kunnen berekenen.

UWV heeft de lastendekkende WGA-premie voor 2011 vastgesteld op 0,53 procent. Daarbovenop komt 0,09 procent die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vastgesteld (rentehobbel). De gemiddelde WGA-premie komt voor 2011 dus uit op 0,62 procent. De hoogte van de individuele WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgevers.

De WGA-premie is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Naast de WGA-premie wordt er ook een premie afgedragen voor de IVA- (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en WAO-lasten tezamen. Werkgevers hebben de keus om het WGA-risico publiek te verzekeren via UWV of voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkering of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar.

Voortaan maakt UWV de gemiddelde WGA-premie ieder jaar op 1 september bekend. Werkgevers hebben dan voldoende tijd om een keuze te maken tussen publiek of privaat verzekeren. Om werkgevers te helpen bij hun keuze biedt UWV hen de WIA-wijzer op internet aan, die een indicatie geeft van de hoogte van de premie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Frans van Dillen op

  WGA premie 2011 stijgt met 30 %!!!!

  Op de UWV site staat vermeld dat de WGA premie 2011 is vastgesteld. Er wordt gesuggereerd, dat u rustig door kunt gaan met de huidige UWV verzekering en dat er weinig verandert. De premie is immers nagenoeg gelijk. Ik zeg u: ???U wordt in slaap gesust, in de luren gelegd!??? en ik kan het rijtje nog wel verder af maken.
  UWV opent het persbericht met de volgende tekst.
  ???In 2011 gaan werkgevers die het WGA-risico ???.verzekeren bij het ???. UWV gemiddeld 0,62 procent premie betalen. De premie is nagenoeg gelijk aan het percentage van vorig jaar.???

  Inderdaad is het rekenpercentage nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Men heeft echter niet gemeld dat het gemiddeld werkgeversrisico wordt verlaagd en dat de correctie factor wordt opgehoogd. Juist deze twee parameters zijn cruciaal voor de werkelijke premie, zodat de individuele premie met ruim 30 % kan gaan stijgen.
  Wanneer een doorrekening wordt gemaakt van de premie consequenties 2009 tot en met 2011 betekenen deze veranderingen het volgende. Bij een gelijkblijvend arbeidsongeschiktheidsrisico van een werkgever ziet de premie ontwikkeling vanaf 2009 er als volgt uit:
  WGA premie per jaar bij verschillende werkgevers risico’s

  werkgevers risico 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 1%
  Gediff premie 2009 0,05 0,12 0,19 0,26 0,32 0,67
  Gediff premie 2010 0,2 0,35 0,5 0,64 0,79 1,53
  Gediff premie 2011 0,26 0,46 0,65 0,85 1,05 2,03

  De stelling van UWV dat de premie nagenoeg gelijk is aan het percentage van vorig jaar geldt dus uitsluitend voor de door UWV vastgestelde Rekenpremie en absoluut niet voor de door de werkgever te betalen gedifferentieerde WGA premie! Deze gaat stijgen met ruim 30 %.

  Frans van Dillen
  Consultant Van Dillen Consultancy

 2. Jullie hebben het over de gemiddelde premie WGA, maar als je goed kijkt dan gaat de premie voor de kleine werkgever volgend jaar naar beneden. De minimumpremie op de UWV site voor dit jaar 2010 is 0,59 en volgend jaar is deze 0,56%.

 3. Gerrit bij de Leij op

  Frans van Dillen heeft helemaal gelijk. De rekenpremie stijgt ogenschijnlijk maar een beetje tot 0,62%. Maar is maar een deel van het verhaal. Uiteindelijk krijgen wertkgevers de gedifferentieerde premei voor hun kiezen en niet de rekenpremie. Bepalend zijn allereerst voor het landelijk gemiddeld werkgeversrisicopercentage, waar elk bedrijf aan wordt afgemeten. Die daalt wederom fors. Met hetzelfde schaderesultaat als in 2010 kun je het nu ineens veel slechter doen dan het zogenaamde landelijk gemiddelde met een forse opslag op de hogere rekenpremi. Daarnaast is er de correctiefactor en die is met 1,96 inmiddels fors. De afwijking tov het landelijk cijfer wordt daardoor nog eens flink versterkt. In 2009 bedroeg de correctiefactor nog maar 0,69. Individuele afwijkingen tov het landelijke gemiddelde werden toen gedempt.

  De minimumpremie voor kleine bedrijven daalt inderdaad iets, maar is meer symbolisch van aard. Je spreekt dan over een loonsom van maximaal ? 747.500. De daling van 0,03% is hierbij ? 225. Dat zet nog eens zoden aan de dijk in deze tijd van economische crisis……. Maar heb je als klein bedrijf met 1 instromer te maken dan schiet je premie als snel door naar de maximumpremie. Die is in 2011 op 1,65% vastgesteld. In 2010 was die 1,59%.

 4. Gerrit bij de Leij op

  Frans van Dillen heeft helemaal gelijk! De rekenpremie stijgt ogenschijnlijk maar een beetje tot 0,62%. Maar dit is maar een deel van het verhaal. Uiteindelijk krijgen werkgevers de gedifferentieerde premie voor hun kiezen en niet de rekenpremie. Bepalend zijn allereerst het landelijk gemiddeld werkgeversrisicopercentage, waar elk bedrijf aan wordt afgemeten. Die daalt wederom fors. Met hetzelfde schaderesultaat als in 2010 kun je het nu ineens veel slechter doen dan het zogenaamde landelijk gemiddelde, met als resultaat een forse opslag op de -hogere- rekenpremie. Daarnaast is er de correctiefactor en die is met 1,96 inmiddels fors. De afwijking tov het landelijke cijfer wordt daardoor nog eens flink versterkt. In 2009 bedroeg de correctiefactor nog maar 0,69. Individuele afwijkingen tov het landelijke gemiddelde werden toen gedempt.

  De minimumpremie voor kleine bedrijven daalt inderdaad iets, maar is meer symbolisch van aard. Je spreekt dan over een loonsom van maximaal ? 747.500. De daling van 0,03% is hierbij ? 225. Dat zet nog eens zoden aan de dijk in deze tijd van economische crisis……. Maar heb je als klein bedrijf met 1 instromer te maken dan schiet je premie als snel door naar de maximumpremie. Die is in 2011 op 1,65% vastgesteld. In 2010 was die 1,59%.

  Gerrit bij de Leij
  Mercer (Nederland) BV