UWV hielp ‘boven verwachting veel’ mensen

0

De economische crisis heeft in 2009 bij uitkeringsinstantie UWV tot enorme drukte geleid. Er meldden zich ruim 676.000 werkzoekenden, bijna 200.000 meer dan in 2008. UWV hielp ruim een kwart miljoen mensen aan het werk.

Bestuursvoorzitter Joop Linthorst toonde zich woensdag bij de presentatie van het jaarverslag niet ontevreden. ,,We hebben boven verwachting veel mensen naar werk weten te begeleiden.” Van deze groep hadden bijna 200.000 mensen recht op een werkloosheidsuitkering. Ook hielp het UWV elfduizend mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 13.000 mensen die nog aan het werk waren maar met werkloosheid werden bedreigd. Door de steeds intensievere samenwerking met gemeenten kon het UWV 24.000 bijstandsgerechtigden en 9400 mensen zonder recht op een uitkering naar een nieuwe baan bemiddelen.

UWV heeft vorig jaar het re-integratiebudget bij zowel arbeidsongeschikten als werklozen overschreden. ,,We moeten nu heel erg kritisch kijken naar het inzetten van de budgetten”, aldus Linthorst. Waar voorheen het beleid was dat iedereen recht had op re-integratie en geholpen moest worden, moet nu selectiever gebruik gemaakt worden van het beschikbare geld. ,,Het is geen openeinderegeling, zei Linthorst, die deze ,,kanteling” van het beleid ,,lastig te hanteren” vindt.

UWV werkt naar zijn zeggen steeds efficiënter. Hij wijst erop dat de afgelopen vier jaar bijna een half miljard aan uitvoeringskosten is bespaard en dat vanaf 2013 jaarlijks een besparing van 1 miljard kan worden gerealiseerd.

Toch gaan in de politiek in deze tijd van verkiezingen stemmen op UWV op te heffen of uit te kleden en taken onder te brengen bij gemeenten ,,Wij kijken met zorg naar de neiging met allerlei ingrijpende voorstellen te komen. Op papier gebeurt er van alles en voor je het weet besta je alleen nog op papier”, aldus Linthorst. Als je met zulke voorstellen komt, moet je op z’n minst aantonen dat wat je ervoor in de plaats stelt even efficiënt is, vindt hij.

De ambtelijke werkgroepen die kijken hoe er miljarden bezuinigd kunnen worden, kijken ook naar de sociale zekerheid. Als het gaat om een besparing van 3 miljard, moet volgens Linthorst naar een beperking van de duur of hoogte van uitkeringen worden gekeken. Het is ,,wensdenken” om te suggereren dat een andere vorm van uitvoeren substantiële besparingen oplevert.

Diverse partijen, zoals CDA en VVD, willen de WW, die nu maximaal ruim drie jaar is, beperken tot een jaar. ,,De bulk van de mensen die werkloos worden, vindt al binnen een jaar een nieuwe baan”, zegt Linthorst. Het zou wel betekenen dat de WW van karakter verandert. Het wordt dan ,,een vangnet voor mensen die tijdelijk tussen twee banen in zitten.” In perioden dat het langere tijd slecht gaat, loop je dan wel tegen problemen aan. Er zijn landen die de duur van de WW in slechte tijden oprekken. Zo’n flexibele WW zou voor UWV wel uit te voeren zijn.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.