UWV helpt meer mensen aan een baan

0

Uitkeringsinstantie en werkbemiddelaar UWV heeft in 2010 een kwart meer mensen aan het werk geholpen dan in het crisisjaar 2009. In totaal vonden het afgelopen jaar 314.000 werklozen via het UWV een baan.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van het UWV.

Onder de werkzoekenden die een baan vonden, waren 71.000 jongeren en 76.000 45-plussers. Het UWV profiteerde van het economisch herstel, maar plukte ook de vruchten van nauwere samenwerking met gemeenten, uitzendbureaus en de sociale partners.

Krap een derde van de werkzoekenden vond binnen drie maanden een baan. Het aantal langdurig werklozen dat werk vond, verdubbelde ten opzichte van 2009 naar 32.000.

Het UWV bemiddelde vorig jaar ruim 2800 Wajongers (werklozen die van jongs af aan gehandicapt zijn) naar regulier werk, zevenhonderd meer dan in 2009. De toename is mede te danken aan het groeiend aantal werkgevers dat in hun cao laat opnemen Wajongers in dienst te willen nemen. ,,Er zijn al meer dan honderddertig cao’s met afspraken over het aan het werk helpen van Wajongers. Anderhalf jaar geleden was dat aantal op één hand te tellen”, stelt Caroline Rietbergen van FNV in het jaarverslag.

Gezien de bezuinigingen die de overheid heeft aangekondigd, moet het UWV het de komende jaren met een veel kleiner budget doen. ,,Naar het zich laat aanzien ligt het uitvoeringsbudget in 2015 ongeveer 600 miljoen euro lager dan nu: een bezuiniging van 30 tot 40 procent”, aldus UWV-voorzitter Joop Linthorst in het voorwoord bij het jaarverslag.

Het UWV wil de dienstverlening meer dan ooit concentreren op de meest kwetsbare groepen, zoals Wajongers, ouderen, mensen met een gebrekkige opleiding en mensen die terugkomen van ziekte of arbeidsongeschiktheid. ,,Juist die groepen hebben onze kennis en inzet nodig, zij redden het niet op eigen kracht”, aldus Linthorst.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.