Tweede Kamer steunt Participatiewet

0

Donderdag heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met de Participatiewet, welke als doel heeft mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft met de sociale partners afspraken gemaakt over extra banen voor arbeidsgehandicapten. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij. Daarnaast komen er bij de overheid 25.000 banen bij voor arbeidsgehandicapten. De extra banen moeten er vóór 2026 komen. Lukt dat niet, dan worden bedrijven op straffe van een boete gedwongen een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In 2016 vindt de eerste meting plaats. Staatssecretaris Klijnsma: ‘Mensen met een beperking zijn te lang “geparkeerd” in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Ik ben daar niet van. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan.’

Eén regeling

De Participatiewet gaat niet alleen over extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Met ingang van 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten.

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, treedt de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking.

Is jouw bedrijf al klaar voor de Participatiewet? Discussieer mee!

Het uitgangspunt van de Participatiewet is het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe? Bezoek voor het antwoord op deze vraag de Praktijkdag Participatiewet.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.