Troonrede: ‘Meer profiteren van economische voorspoed’

0

Wat werd er genoemd in de Troonrede van 2017 dat raakvlakken heeft met het HR-vakgebied?

Zoals de auteurs van XpertHR eerder deze week al voorspelden, brengt Prinsjesdag weinig schokkends voor het HR-vakgebied. In de Troonrede maakte de koning namens het demissionaire kabinet de balans op. Er kwamen maar weinig concrete regeringsplannen voor 2018 aan de orde. Wij selecteerden de uitspraken op het gebied van economie, werk en arbeidsmarkt.

Economie groeit

‘Na jaren van tegenwind groeit de economie weer sinds 2014. Aan het begin van deze kabinetsperiode was er nog sprake van een krimp van 1%. Dit jaar en volgend jaar is de verwachte groei 3,3 en 2,5%. Veel relevante seinen staan op groen: de export, consumptie en bedrijfsinvesteringen groeien.’

Werkloosheid daalt

‘Een baan hebben of werkloos zijn, maakt een groot verschil in het leven van mensen. Daarom is het zo positief dat steeds meer mensen betaald werk hebben. De werkloosheid daalt in hoog tempo tot naar verwachting 4,3% volgend jaar. Maar hoe goed alle cijfers en prognoses ook zijn, niet iedereen profiteert daarvan.’

Extra geld voor leraren

‘Goed onderwijs voor alle kinderen is belangrijk en leraren maken daarin het verschil. Daarvoor verdienen zij waardering. De regering investeert € 270 miljoen in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.’

Globalisering

‘Globalisering is een gegeven waarop we als land moeten inspelen. Veel Nederlanders plukken er de vruchten van. Maar dat geldt niet voor iedereen en niet op alle terreinen. Zo moeten mensen steeds vaker concurreren met werknemers uit andere landen, waarbij soms niet voor iedereen dezelfde spelregels gelden of worden gehanteerd.’

Brexit

‘Om onze nationale veiligheid en welvaart te waarborgen werkt Nederland samen in de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties en andere internationale verbanden. Alleen samen met anderen kunnen we immers de vele internationale opgaven het hoofd bieden. Daarom is de uittreding uit de Europese Unie van een natuurlijke bondgenoot als het Verenigd Koninkrijk een teleurstellende stap, waar we zorgvuldig mee om dienen te gaan. ‘

Meer geld voor verpleeghuiszorg

‘Het doel is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare ouderen, door de inzet van meer personeel. Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in verpleeghuizen, wordt in 2018 een eerste stap gezet met een budgetverhoging van € 435 miljoen.’

De hele Troonrede kunt u hier teruglezen.

Wat voorspelden de auteurs van XpertHR?

Lees het interview over fiscaal recht met Cor Overduin
Lees het interview over pensioenen met Ronald Verheij
Lees het interview over de arbeidsmarkt met Job Hoogendoorn
Lees het interview over arbeidsrecht met Renate de Regt

Lees meer over:

Over Auteur