Tijdpad re-integratie

0

Samen met uw werknemer werkt u eerst aan re-integratie binnen uw eigen bedrijf. Lukt dat niet, dan moet u zelf de re-integratie bij een andere organisatie in gang zetten. Handig is om het tijdpad voor re-integratie bij de hand te hebben.

Tot 6 weken: melding bij uw arbodienst

Geef de ziekte van uw werknemer door aan uw arbodienst of arbo-arts volgens de afspraken die u daarover met hen heeft gemaakt.

Na 6 weken: probleemanalyse

Denkt de arbodienst of arbo-arts na 6 weken dat de werknemer niet snel weer beter zal zijn? Dan maken zij voor u en uw werknemer een probleemanalyse: een advies over de mogelijkheden om te re-integreren.

Na 8 weken: plan van aanpak

Is werken aan herstel en re-integratie mogelijk en zinvol? Dan maakt u samen met uw werknemer uiterlijk in de 8e week een plan van aanpak. U wijst daarbij samen een casemanager aan die de uitvoering van het plan bewaakt. De casemanager houdt contact met werknemer, werkgever en arbodienst.

In deze week begint u ook met het bijhouden van het re-integratiedossier.

Na 42 weken: melding bij UWV

Na 42 weken geeft u de ziekte van uw werknemer ook door aan UWV. U hoeft dit niet te doen als u de ziekte al eerder heeft gemeld in verband met de aanvraag van een Ziektewet-uitkering.

Na 1 jaar: eerstejaarsevaluatie

Is na bijna 1 jaar de re-integratie nog niet (geheel) gelukt? Dan is het belangrijk om samen te bespreken of de gekozen re-integratie-aanpak de juiste is. U vult daarbij de eerstejaarsevaluatie in.

Blijkt dat niet zo te zijn, stel dan behalve de eerstejaarsevaluatie ook een bijstelling op van het plan van aanpak.

Na bijna 2 jaar: eindevaluatie

Is uw werknemer na 20 maanden nog niet aan de slag? Dan stuurt UWV hem of haar een WIA-aanvraagpakket toe. U geeft de voor het re-integratieverslag relevante documenten aan uw werknemer, zodat hij of zij die kan meesturen met de WIA-aanvraag. U vult dan ook de eindevaluatie  in.

Als uw werknemer vervolgens een WIA-uitkering aanvraagt, stuurt hij of zij het re-integratieverslag mee. UWV beoordeelt het re-integratieverslag. Alleen als u en uw werknemer zich volgens UWV genoeg hebben ingespannen voor de re-integratie, zal uw werknemer een uitkering krijgen.

Vindt UWV dat u niet genoeg heeft gedaan aan re-integratie, dan moet u mogelijk verplicht loon doorbetalen.

U kunt er ook voor kiezen te wachten met de WIA-aanvraag en verder te gaan met de re-integratie. Zo hebben u en uw werknemer extra tijd om te werken aan de re-integratie of om een andere oplossing te zoeken binnen uw bedrijf of bij een andere werkgever.

Op de website van UWV vindt u alle formulieren die u nodig hebt tijdens het re-integratietraject.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.