Tekort naast overschot ook in organisatie

1

De arbeidsmarkt laat een diffuus beeld zien. Waar in de zorg, industrie en HR-dienstverlening problemen worden ondervonden met het invullen van vacatures, zijn er overschotten in bijvoorbeeld welzijn. Zelfs binnen organisaties zijn er grote tegenstellingen.

Dat meldt ADP Nederland op basis van het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2012-2013’.

‘Niet één krapte’

De verschillende branches geven een te gedifferentieerd beeld om te kunnen spreken van algemene krapte. Met name in de HR-dienstverlening, de gezondheidszorg, industrie en ICT is het vinden van personeel moeilijk. Dit in tegenstelling tot welzijn, maatschappelijke dienstverlening en de overheid. Opvallend is dat in de bouw bovengemiddeld wordt gerapporteerd: 33 procent van de HR-professionals geeft aan moeite hebben met het invullen van vacatures.

Organisatie

De diversiteit in vraag en aanbod komt zelfs binnen organisaties terug. Dat zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. ‘Bij defensie is de vraag om technici zo groot dat er bonussen worden gegeven aan starters, terwijl er tegelijkertijd wordt gesneden in het overige personeel. Bij grote bedrijven zie je soortgelijke bewegingen.’

Vergrijzing

De komende twaalf maanden zullen relatief weinig P&O’ers moeite hebben met het vinden van nieuw personeel, zo is de verwachting. Voor de middellange termijn is dat beeld anders. Men verwacht een snelle terugkeer van de krapte op de arbeidsmarkt, onder andere door de vergrijzing. Met name in de industrie maakt men zich daar zorgen om.

HR wil aandacht

Terwijl 62 procent van de HR-professionals aangeeft dat het wenselijk zou zijn dat ook het management zich bewust is van de te verwachten terugkeer van de krapte op de arbeidsmarkt, geeft maar 44 procent aan dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Nog geen 5 procent van de HR-professionals geeft aan moeite te hebben personeel vast te houden, terwijl dat vorig jaar nog 20 procent was. De arbeidsmarkt is verder op slot komen te zitten. ‘Een eenduidige verklaring hiervoor is lastig te geven. De onzekere economie lijkt eraan ten grondslag te liggen, waardoor veel mensen niet bereid zijn hun vaste contract op te geven voor een tijdelijk dienstverband,’ aldus Van der Spek.

Dalende trend

Vanaf 2008 daalde het aantal P&O’ers (74 procent) dat aangaf moeite te hebben met het invullen van vacatures. Na de economische neergang daalde dit flink tot 26 procent in 2010. Het jaar daarop groeide het even tot 32 procent, om dit jaar weer te zakken naar 28 procent.

Het onderzoek

Het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2012-2013 wordt door salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij uitgevoerd. Dit jaar deden 1100 Nederlandse HR-professionals mee.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Mirjam Gaasterland op

    Er wordt de verwachting uitgesproken dat binnenkort toch de krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing zal toeslaan. Dit is een misverstand dat terug te leiden is op een advies van de commissie Bakker uit 2008. In deze verwachting is geen rekening gehouden met de stijgende arbeidsparticipatie. Als je dat wel doet stijgt de instroom op de arbeidsmarkt tussen 2010 en 2020 met een kleine half miljoen mensen. Daarbij zullen meer mensen parttime werken omdat de stijgende arbeidsparticipatie vooral aan vrouwen is toe te schrijven. Meer hierover op gaasterlandcoaching.nl. Hierbij is geen rekening gehouden met de werkloosheid als gevolg van de crisis. Voorlopig hoeft HR zich dus geen zorgen te maken over krapte. In bepaalde sectoren kan dit overigens wel het geval zijn.
    Het is jammer dat er weinig specifiek gemaakt wordt welke vacatures niet vervuld kunnen worden. In de bouw is de werkloosheid hoog. Toch zijn er veel moeilijk in te vullen vacatures wordt gesteld; maar welke dan? Dezelfde vraag geldt voor defensie waar veel mensen uit moeten. Ook in de gezondheidszorg wordt veel bezuinigd en personeel ontslagen. Het zou zeer welkom zijn als er duidelijke gegevens komen over de functies die een tekort kennen en de functies waarin een overschot is.