Tegelijk tekorten én overschotten op arbeidsmarkt

9

Op de arbeidsmarkt zijn er sectoren die te maken krijgen met tekorten, en sectoren waar overschotten te verwachten zijn.

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft op verzoek van de sociale partners voor twintig sectoren inzichtelijk gemaakt hoe de vlag er in de toekomst bij hangt.

Zeker in een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang te weten waar de tekorten en overschotten te verwachten zijn. Alleen dan is het namelijk mogelijk om onnodige werkloosheid en onnodig lang openstaande vacatures te voorkomen. De bevindingen staan opgeschreven in het Hoofdlijnenrapport sectorale arbeidsmarktinformatie en in 20 sectorale deelrapportages die terug te vinden zijn bij de sectorinformatie.

Geen groot arbeidsmarkttekort

Een van de opvallendste conclusies is dat er geen groot tekort op de arbeidsmarkt als geheel ontstaat. Dat is in tegenspraak tot wat veel andere rapporten en deskundigen beweren. ‘Er is nog geen enkel bedrijf failliet gegaan door een tekort aan personeel. Werkgevers gaan namelijk andere technieken gebruiken: de arbeidsproductiviteit verhogen, uitbesteden naar het buitenland, meer betalen voor arbeid, enzovoort. Het is een kwestie van vraag en aanbod.’

Specifieke tekorten

Wel ontstaan er tekorten en overschotten naast elkaar, in dezelfde sectoren: ‘De bouw krimpt bijvoorbeeld, maar er zal een tekort ontstaan aan betonboorders, asbestverwijderaars en glaszetters. In de zorg zie je dat er minder vraag komt naar mbo niveaus 1 en 2 omdat het kwaliteitsniveau van de zorg omhoog gaat. Maar er gaat een tekort op niveau 3 en OK-verpleegkundigen ontstaan. Het is een uitdaging om mensen te behouden voor sectoren door ze bij- en om te scholen.’

Hoger en lager opgeleiden

Uit de cijfers blijkt dat over het algemeen HBO’ers goede perspectieven hebben. Beter dan WO’ers, al treden daar ook verdringingseffecten op. Alle sectoren overziende valt op dat de overschotten zich concentreren op de lagere MBO-niveaus, terwijl de tekorten op de hogere MBO-niveaus en op HBO-niveau te vinden zijn.

Duidelijke arbeidsmarktperspectieven

Over het algemeen doen we te weinig om aan studenten duidelijk te maken waar later perspectief op een baan is, en waar niet. ‘Door die arbeidsmarktperspectieven niet duidelijk te maken, ontstaat er een mismatch. We kunnen meer doen om jongeren arbeidsmarktrelevante opleidingen te laten volgen.’

Wat kunnen P&O’ers doen?

Waar kunnen P&O´ers helpen om de mismatch tussen vraag en aanbod zo klein mogelijk te laten zijn?

 1. ‘Werk samen met bedrijven tussen verschillende sectoren. Creëer arrangementen om overtollige belastingambtenaren over te plaatsen naar de zakelijke dienstverlening. Daarin kunnen ook O&O-fondsen een rol spelen.’
 2. ‘Netwerk als bedrijf actief in je eigen regio. Jij hebt een tekort aan mensen, ik heb ze over: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het lijkt me zinvol om een meer regionale invulling te geven van arbeidsmarktbeleid.´

Doel

Met de beschrijving van de arbeidsmarktsituatie in twintig sectoren wil de RWI partijen, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en arbeidsmarktintermediairs, helpen om hun arbeidsmarktbeleid beter vorm te geven. Kennis van overschotten en tekorten kan helpen bij het vinden van vacatures voor werkzoekenden en omgekeerd. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk waar boventallige werknemers terecht zouden kunnen en wat daarvoor nodig is.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Iemand die 44 jaar gewerkt heeft en met ontslag be op

  Geen groot tekort op de arbeidsmarkt als geheel.. Dat is in tegenspraak tot wat veel andere rapporten en deskundigen beweren, maar ook onze regering. (De simpele ziel zag dit al gebeuren!)
  En daar schuilt nu het gevaar: ouderen raken meer en meer werkeloos; 38-jarigen worden al als TE oud weggestuurd bij sollicitaties (waar gebeurd!!!). Mensen van 40 jaar en ouder worden door het UWV naar vrijwilligersbureau gestuurd waar gebeurd!!!!) Hoe denkt de regering dit probleem op te lossen? Moeten mensen die 40 jaar en meer gewerkt (GEWERKT!!!) hebben straks allemaal met een bijstandje toe? Mensen geboren na 1950 hebben VUT betaald voor de generatie voor hen (beuren dus zelf niets en kunnen ook niet eerder stoppen dan 65). Zij betaalden (zo zeiden de bonden) pensioenpremies voor henzelf. Niets lijkt nu nog te gelden, want ook de pensioenen staan ter discussie. Maar diezelfde bonden en de regering durven van deze mensen te vragen ook nog eens te denken aan de generaties na hen. Wie denkt aan hen? En… bij reorganisatie en faillissementen zijn juist mensen die 40 jaar en meer werken de klos! En wie wil ze dan nog? De bekende stank voor dank!

 2. Ik sluit me helemaal aan bij de vorige mailer. Heb 37 jaar gewerkt en ben ook bedreigd met ontslag. Mensen die nu tussen de 45 en 55 zijn, worden gebruikt als financi?le melkkoe en zullen hun oude dag moeten leven naar maatstaven van de bijstand. En Nederland bedankt.

 3. Nog net geen 60 op

  Maar… eveneens 45 jaar gewerkt! Rekening houden met de generatie na mij….? Ik heb MOETEN betalen voor de VUT (weg geld); ik MOET betalen voor mijn pensioen (wat krijg ik….?) En moet ik nu rekening houden met de generatie NA mij? Laat die eerst maar eens leren om te gaan met geld! Uitgaan, dure telefoontjes, enz., enz. En moet ik…….? Dank je wel regering! Dank je wel Rutte. Grijns rustig verder: 6 jaar wachtgeld en een mooie nieuwe baan wacht hou eventueel wel! Doe ons maar een bijstandJE!!!!

 4. Iemand die ook al bijna 40 jaar werkt op

  Helemaal eens met de vorige schrijvers.
  Begrijp ook niet dat de vakbonden hier niets aan doen. Schandalig! Zet je contributie maar op een spaarrekening in plaats van lid te zijn van een vakbond.En inderdaad, de generatie na ons kan met hun uitgaven meer en eerder rekening houden met een evt. pensioen-tekort. Ik stimuleer mij kinderen nu al om daar voor een spaarrekening te openen.
  Wij zijn echt de generatie die door de diverse regeringen uitgekleed is.
  Inderdaad: stank voor dank!

 5. Ik verbaas mij over bovenstaande reactie. Duidelijk wordt dat er frustatie onder zit. Wat mij opvalt is dat er over de generatie van nu enorm geklaagd wordt en dat doet iedere generatie over elkaar. Wordt het niet tijd om te kijken hoe het gezamenlijk opgelost kan worden? Ik ben van mening dat iedere generatie verantwoordelijk is voor de ontstane situatie want ook mijn generatie kan straks niet eens meer met pensioen sterker nog wie zegt mij dat ik in de toekomst nog wel een bijdrage van de overheid krijg. Wie weet is dat er dan niet meer en moet ik dan tegen die tijd netzo reageren op de generatie na mij. Deze generatie en de generatie na mij zijn een product van de generaties die er nu zijn. Dus hou op met klagen en zet je in om het te veranderen.

 6. Jacky als jij “even” kan aangeven hoe deze generatie dat kan veranderen graag! Ik ben net 55+ heb gewerkt v.a. mijn 15e diploma’s ed gehaald naast baan/gezin. Getroffen door borstkanker 4 jr geleden, baan kwijt niet volledig afgekeurd, ondanks chronisch energietekort. Bijstand in toekomst ho maar want partner inkomen, maar wel altijd betaald voor WAO, VUT en pensioen. En bedankt he..voor het feit dat ik ruim 35 jaar mijn eigen broek ophield en anderen mede van mijn afgedragen premies profiteerden…nu ik het zelf nodig ben zijn kan ik de pot op….gek he dat Nederlanders minder geloven in de politieke leiders en walgen van de mensen met de bonussen en graaimentaliteit…….Wanneer wordt er eens eerlijk gekeken naar de individuele bijdrage aan de maatschappij….enne doek alstublieft dat instituut UWV incl. personeel en starre regels voorgoed op….
  het woord reintegratie kan ik en velen met mij niet meer over de lippen krijgen….wat een lariekoek op papier om elkaar aan het werk te houden…

 7. 12 september aanstaande linkser dan links stemmen dan komt uiteindelijk alles goed. Rechts staat voor graaien en geld bij elkaar harken voor een beperkte groep en de rest kan barsten. O nee, die moeten wel net in leven blijven om het geld voor een ander bij elkaar te harken want dat doen die witte boorden nooit zelf. Veel wijsheid gewenst……

 8. Het linkse sociale stelsel moet hervormd worden. Helaas voelt de 40, 50 en 60-plusser zich nu gebruikt. Maar het was gewoon te veel van het goede. Dat moet een keer worden ingezien. Het was toen allemaal prima, maar is niet meer van deze tijd. En zo zal er altijd een generatie tussen wal en schip raken.

 9. Ik ken eigenlijk niemand van mijn leeftijd die aan een baan kan komen. Ondanks afgestudeert aan de universiteit, ondanks een master op zak, niemand wil ons hebben. We hebben geen ervaring want stages werden niet besproken op de uni, we zijn te oud voor de dagelijkse baantjes dus te duur, te hoog opgeleid voor HBO werk, niet de specifieke kwalificaties die men eist voor wo banen en geen kans om ervaring op te doen. Ik wil wel werken maar ik krijg de kans er niet toe en met mij velen anderen. Die crisis merk je, deprimerend genoeg. Als er een oplossing voor komt doe ik mee want ik wil ook graag op beide benen staan en niet eeuwig thuis bij mijn ouders zitten.