Subsidie voor expertisecentra bèta-talent in het hbo en mbo

0

Er wordt een bedrag van € 400.000 respectievelijk € 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor vier roc’s en drie hogescholen voor de oprichting van zogenaamde Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise.

De centra zijn gespecialiseerd in één van de economische topgebieden water, chemie of High Tech Automotive Systemen (HTAS). De onderwijsinstellingen werken in deze centra samen met innovatieve bedrijven. De centra vormen netwerken van ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten en zorgen hiermee voor een betere verbinding tussen middelbaar en beroepsonderwijs, wetenschap en bedrijfsleven.

Meer en betere vakmensen
Minister Van Bijsterveldt benadrukt het belang van de investeringen: ‘De centra dragen bij aan de (inter)nationale uitstraling van excellentie in Nederland. Aan de andere kant investeert het bedrijfsleven in de praktijkervaring, een prachtige wisselwerking!’ Volgens Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie spelen de centres en centra een belangrijke rol bij het bereiken van onze ambities om voorop te lopen op een aantal topgebieden: ‘Bedrijven die werkzaam zijn binnen de economische topgebieden, kunnen alleen excelleren als zij kunnen beschikken over goed opgeleide vaklieden en kenniswerkers. Zij zijn de basis van onze kenniseconomie.’

‘Het onderwijs in de centra sluit noodzakelijkerwijs heel goed aan bij de arbeidsmarkt en zorgt zo voor meer en betere vakmensen. Die hebben we de komende jaren hard nodig’, aldus staatssecretaris Zijlstra.

Meer informatie: de website van het Ministerie van OCW »

MKB site: Bedrijfsleven tevreden met meer investeringen in vakmanschap »

Lees ook:
> Topmensen: gebrek aan kennis is bedreiging
> Gezamenlijke visie van werkgevers en werknemers
> Geld voor onderwijsprojecten voor ondernemerschap

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.