Sterke afname arbeidsongeschiktheid

0

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedroeg eind juni van dit jaar 818.000. Dat zijn er 175.000 minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind december 2002 werden bijna 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sindsdien nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen elk jaar af.

Wet Verbetering Poortwachter

De gestage daling is vooral het gevolg van veranderende wet- en regelgeving. Zo werd in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter van kracht, die expliciet bedoeld is om de toegang tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken. Ook de uitbreiding van de ziektewetperiode, en afsluiting van de toegang tot de WAZ en de WAO droegen hun steentje bij. Ook het feit dat de oude Wajong-regeling vervangen werd door de Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten is debet aan de afname van de verstrekkingen.
Psychische stoornis
Bijna de helft van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid eind juni 2013 zijn psychische stoornissen. In 1998 was dit aandeel 30 procent. Het aantal ‘algemene aandoeningen’ en ‘aandoeningen aan het botspierstelsel’ (zoals rugklachten) zijn afgenomen.

Aantal uitkeringen eind juni 2013:

WAO: 389,8 duizend
WGA (WIA): 127,1 duizend
IVA (WIA): 47,1  duizend
Wajong: 232,6 duizend
WAZ: 21,1  duizend

Bron: CBS / ANP

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer