Starters willen vrijheid in eerste baan

3

Startende hoger opgeleiden zijn in hun eerste baan vooral op zoek naar vrijheid.

Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de Arbeidsmarktmonitor 2010 van Kiesjewerkgever.nl, die is gehouden onder meer dan 5.000 starters.

Bram van der Graaf van Kiesjewerkgever.nl had de uitkomst wel een beetje verwacht: ‘De drang naar vrijheid wordt wel vaker aan de generatie-Y toegeschreven, dan is het niet verwonderlijk dat dat ook uit dit onderzoek naar voren komt. Vrijheid in deze context betekent voor mij dat jongeren niet in een keurslijf gegoten willen worden, dat ze de ruimte willen om zichzelf te ontwikkelen en dat ze niet te lang bezig willen blijven met dezelfde taak maar steeds nieuwe uitdagingen zoeken.’

Men geeft verder aan graag bij een organisatie te werken met een platte hiërarchische structuur waar veel in projecten wordt gewerkt. Binnen een dergelijke organisatie verwacht men de vrijheid te vinden om zaken te ondernemen. Dit in tegenstelling tot een sterk hiërarchische organisatie waar men intensief wordt gecontroleerd op de werkzaamheden die men uitvoert. De gewenste vrijheid ziet men graag gepaard gaan met verantwoordelijkheid.
Verder blijkt uit het onderzoek van Kiesjewerkgever.nl dat de hoger opgeleiden veel waarde hechten aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Men wil continu leren en daarbij wordt begeleiding in de vorm van evaluaties van werkzaamheden en resultaten als belangrijk gezien. Training en opleiding naast het werk blijft ook een sterke wens van de starters.

Crisis

Hoe verhouden deze wensen zich eigenlijk tot de crisis? Van der Graaf: ‘Het grootste deel van de starters zal überhaupt blij zijn dat ze een goede baan hebben. Ook als ze daar iets minder vrijheid voor lief moeten nemen. In ons onderzoek hebben we ons alleen gericht op de meest ideale situatie. Overigens blijkt uit ander onderzoek dat starters relatief snel hun eerste bedrijf verlaten om een nieuwe baan te zoeken. Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, maar het is goed mogelijk dat het ook komt doordat men niet de vrijheid vond die men zocht.’

Cultuur

Op het gebied van de organisatiecultuur blijkt dat men graag samenwerkt met collega’s die een andere sociale achtergrond, waarden en overtuigingen hebben. Een dergelijke omgeving ervaart de starter als inspirerend, men verwacht dat dit een positieve invloed op de werksituatie heeft.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Wilga Janssen op

  De afgelopen jaren heb ik voor de startende professionals van een van onze klanten een competentie-ontwikkelingstraject uitgevoerd. De bovengenoemde aspecten zijn deels herkenbaar. De wensen veranderden wel door de komst van de economische crisis. Wat hier een belangrijke rol speelt, is het gegeven dat mensen moeten wennen aan de overgang van studeren (vrijheid en focus op eigen belang) naar werken voor klanten,met deadlines, veranderende projectopdrachten, eigenzinnige collega’s en opdrachtgevers etc. De overgang van studeren naar werken + wennen en leren te werken in een (vaak harde) commerciele context speelt in deze een belangrijke rol.

  W.Janssen
  De Kunst van Anders

 2. Frank de Haan op

  Als je niet hoeft te werken heb je vanzelf voldoende vrijheid…..

  Men moet leren in de wij-vorm te denken in plaats van de eigen persoon (ik-vorm) centraal te stellen.

 3. Kim Castenmiller op

  Ik herken de uitkomsten van het onderzoek. Nav. zowel kwanitatief als kwalitatief onderzoek naar de drijfveren van generatie Y kwam ik tot dezelfde inzichten (zie boekje Generatie Y aan het werk): generatie Y heeft behoefte aan ontwikkeling, zingeving, vrijheid en authentiek zijn.

  Ik ben het niet eens met dat de behoefte aan vrijheid samen zou hangen met het studenten- cq. meer ‘vrije’ leven. Ik zie juist ook bij twintigers die al volop aan het werk zijn, dat zij sterke behoefte hebben aan vrijheid. En dan gaat het niet om vrijheid in de zin van ‘vrije tijd’. Maar juist vrij zijn in de manier waarop je je werk doet. Dat je als professionals serieus wordt genomen, dat er naar je suggesties wordt geluisterd en dat je ruimte krijgt om je werk te doen naar je eigen inzicht. Maar ook dat er flexibiliteit is in de manier waarop werk wordt ingericht en ingedeeld. De komst van Het Nieuwe Werken voldoet sterk aan behoefte vanuit generatie Y.

  Binnenkort verschijnt het boekje ‘verenigde generaties’. Twee leden van de Generatie Y deden onderzoek naar generaties in organisaties, en wonnen hiermee de scriptieprijs. Boeiend is dat zij juist tot de conclusie kwamen dat verschillende generaties andere betekenissen toekennen aan dezelfde waarden. Juist termen als samenwerking, vrijheid en zingeving had per generatie een andere betekenis. Het is mi. van belang om dit te realiseren, omdat uiteindelijk ook bij het interpreteren van conclusies uit onderzoeken als arbeidsmonitor, misverstanden kunnen ontstaan. De enige manier om echt goed te weten waar behoeften liggen en deze te matchen met de organisatie, is door met generaties en ook individuen in gesprek te gaan.

  Wat betreft de crisis valt mij op dat er een groot verschil is in hoe wij 15 jaar geleden omgingen met nog geen baan hebben en hoe dat nu is. 15 jaar geleden was je druk met solliciteren en stuurde je de ene brief na de andere, had je gesprekken. En tussentijds zat je thuis op de bank te wachten wanneer als je acties resulteerde in een baan. Nu hebben starters niet direct een baan, maar dat betekent niet dat ze stil zitten. Ze doen vriwjilligers werk, doen mee in projecten, al dan niet betaald, richten eigen bedrijfjes op, etc. Ik zie juist ontzettend veel ondernemersschap. Tuurlijk zet ik even een zwart/wit beeld neer en geldt dat niet voor alle starters. Maar neemt niet weg dat de tijdgeest verandert en ook de houding ten aanzien van werk verandert.

  Kim Castenmiller