Staking niet verboden, onaanvaardbare overlast is niet aannemelijk

0

Werkgever wil staking verbieden, maar kan niet aantonen dat er door de
staking onaanvaardbare overlast zal ontstaan.

Menzies Aviation B.V. heeft onderhandelingen gevoerd met FNV en De Unie over een nieuwe cao. Menzies heeft in maart 2008 een eindbod gedaan. FNV en De Unie hebben het eindbod afgewezen en hebben aangekondigd tot acties over te gaan, indien Menzies niet op hun eisen in zou gaan. Bij brief van 6 mei 2008 hebben FNV en De Unie medegedeeld dat er vanaf vrijdag 9 mei gestaakt kon worden. Menzies vordert in kort geding primair een verbod voor FNV en De Unie om te staken en subsidiair om pas vanaf 14 mei 2008 (na de meivakantie) te staken.

Uitspraak

De voorzieningenrechter oordeelt dat in artikel 6 lid 4 van het ESH het stakingsrecht is neergelegd van werknemers en vertegenwoordigende vakbonden in geval van belangengeschillen met werkgevers. Stakingsacties moeten daarom in beginsel worden geduld, ondanks dat de stakingsacties schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgever en derden.

Stakingsacties zijn slechts dan onrechtmatig, indien zwaarwegende procedureregels zijn geschonden, of indien een beperking van de acties noodzakelijk is vanwege de inbreuk op rechten van derden of algemene belangen.

FNV en De Unie hebben de procedureregels gevolgd door tijdig aan te geven dat er stakingsacties zouden worden gevoerd. Menzies heeft niet of onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de veiligheid van de reizigers of het luchtverkeer in gevaar kan komen. Zonder nadere gegevens kan niet worden aangenomen dat er sprake zal zijn van een onbeheersbare situatie.

Bovendien hebben FNV en De Unie toegezegd dat zij een groep leden gereed zal houden om het werk te hervatten indien dat om redenen van veiligheid of gezondheid noodzakelijk zou zijn. De aangekondigde stakingsacties maken daarom niet een zodanige inbreuk op de rechten en belangen van derden dat een beperking daarvan noodzakelijk is. De vordering wordt afgewezen.

Bron: LJN BD2766

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.