SCP neemt arbeidsmarktpanels over

0

Sinds 1 augustus 2010 zijn de panels arbeidsaanbod en arbeidsvraag ondergebracht bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP zet de dataverzameling van de twee voormalige OSA-panels de komende jaren voort. Het SCP zal jaarlijks publiceren over de gegevens uit de panels. Eind 2010 verschijnt een rapport over de effecten die werkgevers van de crisis hebben ondervonden. In 2011 worden de voornaamste punten uit het arbeidsvraagpanel gepubliceerd. De bevindingen uit het arbeidsaanbodpanel volgen in 2012. De panels worden gefinancierd door de ministeries van SZW, VWS, EZ en BZK.

De arbeidsmarktpanels
Het arbeidsaanbodpanel is een onderzoek onder werkenden en niet-werkenden. Het wordt sinds 1985 elke twee jaar gehouden. Het arbeidsvraagpanel is een onderzoek onder werkgevers. Het vindt sinds 1989 plaats. Onderwerpen die in de panels aan bod komen zijn onder meer wisselingen in arbeidsmarktpositie, scholing, baantevredenheid en vraag naar personeel. De hoofdpunten uit de panels zijn jaarlijks beschreven in trendrapporten van de OSA. De panels zijn de afgelopen decennia ook regelmatig gebruikt in verdiepende studies, bijvoorbeeld naar arbeidsmobiliteit en de effecten van werkloosheid op de latere loopbaan.

Databestanden
Onderzoekers die de databestanden willen gebruiken, kunnen deze – net als voorheen – aanvragen via de website van DANS. Daar is ook de documentatie van de bestanden te vinden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.