Schuldproblematiek sterk in opmars op de werkvloer

0

Werknemers met schulden: veel werkgevers vinden dat het hun probleem niet is. Tot zo’ n medewerker niet meer aan werken toekomt en schuldeisers beslag laten leggen op het loon. Dan blijkt dat tijdig ingrijpen veel ellende en kosten had kunnen voorkomen.

Van het ene op het andere moment is het gebeurd: een productmanager verschijnt niet op zijn werk omdat hij die dag uit zijn huis is gezet. Schulden blijken zich te hebben opgestapeld, de oplopende huurachterstand vormt uiteindelijk de spreekwoordelijke laatste druppel. En nu hebben werknemer en werkgever een acuut probleem. Een irreëel scenario? Was het maar waar, zegt Gonny Driessen, schuldhulpverlener bij Grip  een onderdeel van Zorg van de Zaak. Schuldproblematiek is door de voortdurende economische crisis sterk in opmars op de werkvloer. En hoewel werkgevers er niet altijd zo acuut mee worden geconfronteerd als in bovenstaand voorbeeld, lijden ze volgens Driessen altijd schade. ‘Werkgevers kunnen het maar beter onder ogen zien: dit komt voor in iedere organisatie, speelt zich af op alle mogelijke niveaus en heeft altijd consequenties voor het werk.’

Onbetaalbaar

De toename van schuldproblematiek verloopt snel en lijkt door het uitblijven van structureel economisch herstel voorlopig niet te stuiten. Volgens onderzoek van het ministerie van SZW, het Nibud en de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, hebben tussen de 373.000 en 531.000 huishoudens problematische schulden. Dit betekent dat zij niet in staat zijn die binnen drie jaar op eigen kracht af te lossen, bijvoorbeeld omdat baanverlies en verminderde inkomsten de vaste lasten onbetaalbaar hebben gemaakt. Nog eens tussen de 719.000 en 961.000 huishoudens lopen het risico in dezelfde situatie te belanden, een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van 2009. De gemiddelde schuld per huishouden bedraagt maar liefst 40.000 euro. Het onheil treft zeker niet alleen werklozen of werknemers in de laagste salarisschalen. De helft van de werkenden met schulden heeft een modaal tot bovenmodaal inkomen. Bijna 80 procent van de werkgevers heeft een of meer werknemers met schulden in dienst; 75 procent heeft te maken met loonbeslagen.

IJsberg

‘Werkgevers moeten beseffen dat schulden ook in hun organisatie voorkomen en iedereen kunnen treffen, van de jongste bediende tot de hoogste manager’, zegt Driessen. ‘Maar ook dat zij vrijwel altijd schade lijden door verminderd functioneren, ruim vóór de situatie acuut wordt door bijvoorbeeld een uithuiszetting of loonbeslag.’ Volgens haar hebben veel werkgevers te laat in de gaten dat er iets mis is. ‘Loonbeslag is vaak het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Een werknemer die worstelt met een knagend onrustgevoel of voortdurende geldzorgen is afgeleid en presteert dus minder. Ook ziekteverzuim, ongevallen, stressklachten en depressie komen veel voor.’

Adequaat beleid

In veel organisaties ontbreekt het volgens Driessen aan adequaat beleid op het gebied van schulden. Hier lijkt een taak weggelegd voor arboprofessionals. ‘Vaak zijn er wel signalen, maar worden die niet opgepikt of geeft de werkgever er onvoldoende gevolg aan. Bijvoorbeeld doordat de leidinggevende twijfelt of hij zich ermee mag bemoeien. Of doordat alarmsignalen niet verder komen dan het hoofd HRM of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Het is natuurlijk ook complex, werknemers hebben recht op privacy. Maar de werkgever die wél een beleid heeft, duidelijk positie kiest en het gesprek aangaat, kan groot verschil maken. Voor de werknemer in kwestie, maar zeker ook voor zijn organisatie.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.