Schuldenaren met uitkering vinden moeilijk baan

0

De groep burgers met een risico op problematische schulden bij UWV is aanzienlijk. Tussen de 8 en 15 procent van de mensen met een uitkering van UWV heeft één of meer betalingsachterstanden, 4 tot 8 procent zegt schulden te moeten maken om rond te komen.

Veel gemeenten screenen de situatie van mensen met een schuld bij de intake in de schuldhulp. Uit deze screeninggegevens blijkt dat uitkeringsgerechtigden bij UWV zich, net als andere burgers, pas bij schuldhulpverlening melden na een langdurige periode van schuldenproblemen. Zo zegt ongeveer tweederde van alle groepen al langer dan twee jaar schulden te hebben.

Wanneer burgers met schulden meer willen gaan werken of extra gemotiveerd zijn om te gaan werken, wil dat nog niet zeggen dat zij daadwerkelijk op zoek gaan naar werk. Het tegenstrijdige is namelijk dat schulden een belemmering kunnen vormen bij de zoektocht naar en het uitvoeren van werk. Schuldenaren zijn minder aantrekkelijk voor werkgevers, omdat dit voor hen gepaard gaat met extra kosten en risico’s (onder andere administratieve lasten loonbeslag, hoger verzuim en lagere productiviteit).

Dat schulden een belemmering kunnen vormen om aan het werk te komen blijkt ook uit een analyse onder mensen met een Wajong- of WGAuitkering. Slechts een beperkt deel van de Wajongers en WGA’ers komt in de periode 2011-2013 aan het werk naast hun uitkering. Aan de hand van beslagleggingen op de uitkering is vastgesteld of deze mensen schulden hebben voordat ze aan werk komen. Wanneer dat het geval is, verlaagt dit hun kans om aan het werk te komen. Rekening houdend met andere kenmerken blijkt dat een significante afname te zijn. Voor de groep met een Wajong-uitkering neemt de kans af met 50 procent en voor de groep met een WGA-uitkering met 12 procent.

Werk wordt in de beleving van schuldenaren ook niet altijd als oplossing gezien. In een minnelijke schuldregeling of Wsnp-traject hebben burgers bijvoorbeeld weinig financieel voordeel van werken omdat zij de extra inkomsten niet zelf kunnen behouden. Bij arbeidsongeschikten kan daarnaast een beperkte arbeidscapaciteit een rol spelen. Daarmee samenhangend hebben ook niet alle AO’ers een arbeidsverplichting.

Het onderzoek maakt duidelijk dat aandacht voor (problematische) schulden noodzakelijk is voor een effectief re-integratiebeleid, en de uitvoering ervan. Kenmerken die daarbij van belang zijn, zijn de aanwezigheid van (problematische) schulden, het effect op het welbevinden en zoekgedrag van de schuldenaren en bereidheid van werkgevers om werknemers met schulden aan te nemen.

Dit artikel verscheen in uitgebreide vorm in Sociaal Bestek augustus/september.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.