Rol speciale scholen bij instroom Wajong

0

De afgelopen jaren is de instroom van jongeren in de Wajong gestegen. Vooral jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder gedragsproblematiek, doen steeds vaker een beroep op de Wajong.

Deze jongeren zijn grotendeels te vinden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO; cluster 3 en 4) en het praktijkonderwijs (PRO). Deze scholen kunnen dan ook een grote rol spelen bij de keuze van hun leerlingen om al dan niet een beroep op de Wajong te doen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Research voor Beleid gevraagd om inzicht te bieden in de visie en het concrete handelen van VSO- en PRO-scholen rondom arbeidstoeleiding en de Wajong.

Door middel van een belronde en face-to-face diepte-interviews onder scholen in zes regio’s is de visie en het handelen van scholen in kaart gebracht. Per regio is tevens met een arbeidsdeskundige van het UWV WERKbedrijf en een consulent van MEE gesproken.

In het rapport wordt besproken hoe het proces van arbeidstoeleiding er op scholen uit ziet, hoe de regionale samenwerking is vormgegeven en wat de visie van scholen op de Wajong is. Tot slot wordt de rol en werkwijze van scholen ten aanzien van de Wajong toegelicht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.