Realisatie sociaal plan

0

Voor elke organisatie kan er een tijdstip aanbreken waarop een
reorganisatie onvermijdelijk is. Dit brengt meestal de nodige sociale gevolgen
voor werknemers met zich mee. Door goed overleg met alle partijen kunnen
nadelige sociale consequenties zoveel mogelijk worden beperkt.

1. Akkoord reorganisatie

Tussen werkgever, vakbonden en ondernemingsraad moet grotendeels overeenstemming bestaan over de komende reorganisatie voordat er onderhandeld kan worden over een sociaal plan.

2. Uitgangspunten formuleren

De verschillende onderhandelingspartners formuleren, in overleg met de achterban, hun eigen uitgangspunten.

3. Voorleggen van het eerste concept

De werkgever legt een concept sociaal plan voor aan de andere partij. Na overleg met de achterban zal de andere partij een reactie geven op het aangeboden conceptplan.

4. Onderhandelingen

De belangrijkste discussiepunten in de onderhandelingen over het concept zijn de beschikbaar gestelde financiën en de inhoud van de voorgenomen maatregelen. Overleg met de achterban is mogelijk.

5. Goedkeuring

Na de gezamenlijke goedkeuring kan het plan ondertekend worden. De werknemers moeten worden geïnformeerd en bovendien dienen zij een kopie van het plan te ontvangen.

6. Formalisering

Het sociaal plan moet voldoen aan een aantal eisen die zijn opgenomen in de Wet CAO, zodat de positie van het plan niet in discussie kan worden getrokken.

7. Toepassing

Afhankelijk van het bereik van de in het sociaal plan opgenomen afspraken, zal met iedere werknemer individueel worden besproken wat het plan voor hem betekent en welk aanbod hem vanuit de organisatie gedaan kan worden.

8. Bezwaar en beroep

Een werknemer kan bezwaar of beroep aantekenen wanneer hij in de overtuiging is dat het sociaal plan niet juist wordt uitgevoerd. Vaak voorziet het sociaal plan hierin, doordat er een bezwarencommissie is aangewezen die de werkgever advies geeft.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.