Reacties Prinsjesdag: Geen sprake van brede groeiagenda

0

In de eerste reacties op de Troonrede en de Miljoenennota wordt kritiek geuit op het gemis van een brede aanpak voor de groei van de economie en de mismatch op de arbeidsmarkt. Er heerst teleurstelling over de aanpak van de werkloosheid.

ING: ‘Zwaarder inzetten op mismatch arbeidsmarkt’

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, vindt het verbeteren van de koopkracht door het Kabinet uit politiek oogpunt begrijpelijk, ‘maar economisch een gemiste kans’ gezien de fundamentele uitdagingen in de komende jaren. ‘Van een brede groeiagenda is geen sprake. Wat dat betreft had bijvoorbeeld zwaarder ingezet kunnen worden op de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod, met name onder ouderen.’

VNO-NCW: ‘Lasten op arbeid hoog’
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland: ‘De lastenverlichting van 5 miljard euro is een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Het is van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook werpen de vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei.’

CNV: Weinig concrete voorstellen aanpak werkloosheid
Voorzitter Maurice Limmen, CNV: ‘Over de werkloosheid hoor ik veel, maar ik zie te weinig concrete voorstellen. Te veel mensen staan aan de kant. Daar kan en moet het kabinet meer aan doen. “Pragmatisch bruggenbouwer” als ambitie voor het Europees voorzitterschap is ronduit teleurstellend. Ik verwacht niets minder dan moreel leiderschap en de ambitie van het kabinet om tijdens het voorzitterschap de arbeidsmarkt op orde te krijgen en verdringing en oneerlijke concurrentie aan te pakken. Aan pappen en nathouden heeft de Nederlandse werknemer niets.’

D66: Geen nieuwe plannen
Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66: ‘De troonrede was als enige nog niet gelekt, maar helaas staan ook daarin geen nieuwe plannen om de werkloosheid aan te pakken. We  moeten snel meer banen creëren voor de 600.000 werklozen. In plaats daarvan maakt het kabinet intern ruzie en sluiten ze het ene na het andere onhoudbare en onbegrijpelijke compromis.’

CDA: te veel discussies over koopkracht
CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: ‘We hebben enorme discussies over koopkrachtplaatjes tot in de procenten, maar het ontbreekt aan de ambitie om ervoor te zorgen dat honderdduizenden mensen die aan de kant staan, aan een baan worden geholpen.’

SP hekelt groeiende tweedeling
SP-leider Emile Roemer: ‘De warme woorden die de koning in de troonrede sprak, verhullen de groeiende tweedeling die dit kabinet in Nederland aanricht. Iemand die twee ton per jaar verdient gaat er twintig keer zoveel op vooruit als iemand die het minimumloon verdient. Dat maakt precies duidelijk voor wie dit kabinet opkomt. We hebben een ommezwaai in het denken nodig. De btw en de lasten op arbeid moeten omlaag.’

PZO-ZZP: Goed dat de zelfstandigenaftrek blijft
Belangenorganisatie voor zelfstandigen PZO-ZZP is verheugd dat het kabinet de zelfstandigenaftrek in stand laat. ‘Het is geen leuk cadeautje, maar een terechte ondernemingsfaciliteit die het belang en de veerkracht van zelfstandige professionals erkent.’ PZO-ZZP vindt dat het kabinet een sterke bijdrage moet gaan leveren aan het verder stimuleren van zelfstandig ondernemerschap; het moet onnodige belemmeringen of nieuwe lasten wegnemen en ons stelsel laten meebewegen met deze vorm van ondernemerschap. Voorzitter Maessen wijst daarbij op het belang van een goede inrichting van de overgang van de VAR naar modelcontracten waarover de besluitvorming nu gaande is. ‘Met de aanpak via modelcontracten kan veel papierwerk voor de zelfstandige verdwijnen. Van groot belang daarbij is dat niet via de cao’s zaken geregeld gaan worden voor zelfstandige professionals die niet onder collectieve afspraken vallen. Daarmee wordt direct ingegrepen in de eigen positie van de zelfstandige.’

Bron: ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.