Reacties op voorstel afschaffing payrolling

15

In de media en sociale media wordt veel gereageerd op het wetsvoorstel van PvdA en SP, waarin onder andere wordt gepleit voor de afschaffing van payrolling. Vooral tegenstanders van het wetsvoorstel laten van zich horen.

Het wetsvoorstel ‘Zekerheid voor Flexibiliteit’ van de SP en de PvdA moet er volgens de twee partijen voor zorgen dat bedrijven niet langer personeel kunnen inhuren via andere bedrijven, om zo de cao te omzeilen. PvdA- Kamerlid Mariëtte Hamer noemt payrollconstructies een voorbeeld van ‘veramerikanisering’ van de arbeidsmarkt’ en eist dat haar partijgenoot Asscher ingrijpt.

ABU
Directeur van Sociale Zaken van de ABU, Jurriën Koops, heeft in een column laten weten dat hij het niet eens is met de plannen van Hamer. Hij geeft in zijn column het voorbeeld van een bloemenkraam bij hem in de buurt, waarbij twee medewerkers in dienst zijn van een payrollbedrijf. Koops schrijft: ‘Waarom staan je collega’s op de payroll vroeg ik laatst aan hem. ‘Nooit meer’, was zijn korte antwoord. ‘Veel gedoe en zeker als je een keer de verkeerde treft. Heeft me bijna mijn bloemenstal gekost’. Het zijn woorden van een ondernemer wiens lust en leven zijn bloemenstal is. Het werkgeverschap zit hem niet gegoten.’ Volgens Koops is het afschaffen van payrolling onverstandig. ‘Ik zou zo’n maatregel wel eens door het CPB willen laten doorrekenen op de effecten voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Alle payrollkrachten weer in dienst van het horecabedrijf, de slagerij, de school of het Rijk. Onbetaalbaar en schadelijk voor de arbeidsmarkt. Laten we in crisistijd zuinig zijn op de 150.000 payrollbanen’, aldus Koops in zijn column.

Werkgevers
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook tegen afschaffing van payrolling. Volgens de ondernemingsorganisaties voorziet payrolling in een behoefte van een aantal bedrijfstakken, en moet het een gespreksonderwerp zijn in het kader van een breder overleg over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat payrolling niet bedoeld is om het ontslagrecht of de cao te ontduiken. De arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten worden geëerbiedigd.

Payrollsector
De payrollorganisaties zelf laten natuurlijk ook van zich horen. Julius Kousbroek, directeur en medeoprichter van Payroll Works zegt op hun website: ‘Voor veel MKB bedrijven is de administratieve rompslomp rondom het in dienst nemen van personeel te ingewikkeld geworden. Je moet bijna een HR en juridische achtergrond hebben om helemaal bij te blijven om dat vlak. De voorbeelden die PvdA gebruikt – CAO omzeilen en mensen in vaste dienst ontslaan en dan via payrolling weer aan het werk bij hetzelfde bedrijf – is een praktijk waar ook wij tegen zijn. Dan is sprake van opvolgend werkgeverschap en daar werken wij als Payroll Works niet aan mee. Dat aanpakken is een goed idee maar daar hoef je niet het fenomeen payrolling voor af te schaffen.’

Please Payroll heeft een persbericht verspreid met als titel: ‘Hamer saboteert banenmotor Nederland’. Please-directeur Jan Franken ligt toe: ‘Zonder flexwerk in het algemeen en payrolling in het bijzonder zal de werkeloosheid sneller stijgen. Kleinere ondernemingen hebben op dit moment onvoldoende zekerheid dat ze ook in de nabije toekomst voldoende werk hebben voor hun mensen. Dat kun je jammer vinden, het is wel de realiteit. Door het werkgeverschap te verpakken tot een eenvoudige dienstverlening met duidelijke kosten en afgebakende risico’s, zorgen payrollbedrijven ervoor dat ondernemers toch nog banen creëren. Verbied je dat, dan zal dat voor veel MKB-bedrijven de nekslag zijn. Het lijkt wel of deze politici op een roze wolk zitten en blind zijn voor de harde werkelijkheid van het ondernemersbestaan.’

Pieter Molijn, oprichter van detacheringsbureau Meurs & Molijn: ‘Het inperken van dit soort constructies werkt niet. Werkgevers gaan niet zomaar vaste contracten aanbieden. Andere vormen van tijdelijke contracten (nulurencontracten, uitzendwerk) zullen aan populariteit winnen: dat is dweilen met de kraan open. Mevrouw Hamer weet toch wel hoe de (arbeids)markt werkt? Er zijn diverse payroll-constructies die niet door de beugel kunnen. Dat geeft te denken, te verbeteren. Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. Wanneer we als maatschappij de teugels weer in handen nemen, kunnen we – juist met payrolling – duurzame inzetbaarheid van werknemers waarborgen.’ Molijn schreef eerder dit jaar Flex verdient beter!, een manifest voor een duurzame flexbranche.

Twitter
Op sociale media website Twitter is de discussie op payrolling ook in volle gang. Hieronder een overzicht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

15 reacties

 1. Parolling voor het MKB (per branche en lokaal)is mijn inziens goed. Maar voor grotere bedrijven is een salarisadministrateur op de werkplek momenteel een goede optie. Met name om medewerkers die in de financieele problemen zijn gekomen te kunnen ondersteunen. De persoonlijke aandacht is nogal beter dan iemand op een bureau 100 km vanaf de werkplek.

 2. Cissy Ploegmakers op

  Verbieden ’t payrollen! Klopt de basis niet, pak dat dan aan, wijzig de Poortwachter wetgeving die MKB naar faillisement helpt, maar schaf deze uitwas af. Payrollen speelt in op angsten en luiheid van werkgevers. Flex genoeg via uitzenden, detacheren, tijdelijke dienstverbanden, inhuur op ZZP-basis.
  Goed werkgeverschap is in Nederland voor de ‘happy few’, bij de anderen kan het enkel worden afgedwongen. Overheid geeft zelf het voorbeeld door massaal met payrolling te werken. En banenmotor?? Onder minimumloon betalen blijkt ook een banenmotor, vooral voor mensen uit Polen e.o. Zitten we op dat soort motoren te wachten ??

 3. Uiteraard is men tegen, want men heeft eindelijk de ogen open en ziet dat met Payrollen men wetgevingen, sociale vangnetten en het wegkomen met onder minimum loon uitbetalen zichtbaar is geworden.

  Meteen afschaffen, de maatschappij zijn deze parasieten beter kwijt dan rijk.

 4. Richard Koopman op

  Natuurlijk zijn de payrolling buro’s tegen. Legitieme slavenhandel levert natuurlijk veel geld op. Ondertussen beklaagt BV Nederland zich over het slinkende consumentenvertrouwen. Goh.

 5. Marijke Tuninga op

  Als men payrolling af wilt schaffen dan dient de overheid ook gelijk te kijken naar de huidige wetgeving m.b.t. contracten e.d. Misschien moet men zich realiseren dat “het vaste contract” en dat soort zekerheden niet meer van deze tijd zijn. Het Amerikaanse model is het andere uiterste, maar de oude situatie is niet meer te handhaven. Het is niet voor niets dat grote bedrijven een flexibele schil aanhouden door veel te werken met uitzendkrachten. Deze medewerkers vallen onder dezelfde CAO als de payrollers met daarbij dezelfde aantal contracten e.d. Dit gelijk ook maar afschaffen???

 6. Richard Koopman op

  @ Marijke “Misschien moet men zich realiseren dat “het vaste contract” en dat soort zekerheden niet meer van deze tijd zijn”. Dat is toch ook een volstrekte mythe. Je zou op dezelfde gronden kunnen roepen dat ‘over 40 jaar dat werk niet meer van deze tijd is”. Dezelfde volslagen onzin. Dezelfde sociaal maatschappelijke ramp gaat zich hier voltrekken, zoals dat al in de US plaatsvindt. Ik hoor gek genoeg een organisatie nooit roepen dat werkloosheid en armoede ‘niet meer van deze tijd is’.

 7. Loek Nederstigt op

  @Richard Zo is het natuurlijk maar net. Wat wel of niet van deze tijd is, is een overtuiging, niet een feit of argument. Was van de zomer bij een Limburgse bierbrouwer die duurzaamheid (erg van deze tijd, toch?) nastreeft bij alles wat hij doet. Zijn vertaling daarvan: alleen vaste arbeidsovereenkomsten! Zo kan het dus ook.

 8. Richard Koopman op

  @Sem “Kortom; erg veel ongefundeerd geschreeuw, waar onze economie en arbeidsmarkt niet bij gebaat zijn.” Wie zijn ermee gebaat? Zijn mensen erbij gebaat?

 9. Richard Koopman op

  Oude wijsheid binnen RvB’s: “Never fuck the payroll”.
  Zo is het maar net. 🙂

 10. Het is absurd hoe lang iemand via payrolling ingehuurd kan worden, dit alleen omdat men op een goedkope manier personeel wil inzetten. 3 jaar tijdelijk contract via uitzendbureau is al lang genoeg om te zien hoe goed iemand is in het werk dat hij/zij bij jou uitvoert. Je moet eens weten hoeveel bedrijven daarna datzelfde personeel via payrol in gaat zetten omdat ze dan nog langer met tijdelijke contracten kunnen werken. Om deze reden vind ik het een goed plan om payrol af te schaffen, of je zou payrol ook onder dezelfde normen als uitzenden moeten laten vallen. Niet meer van deze tijd, wat een absurde uitspraak. Misschien moet Marijke haar contract ook maar omgezet worden in een tijdelijk contract, kijken hoe gestresst ze daar zelf van wordt. Het komt echt niet tengoede van de inzet van je medewerkers om ze zo lang aan het lijntje te houden met een tijdelijk contract.

 11. Wat mij opvalt is de bijna stuitende onwetendheid van veel mensen die reageren en helaas ook van politici. Men roept over afschaffen en praat over de grootste uitwassen. Verdiep je nu eens in het fenomeen. Payrollbedijven nemen geen mensen aan om ze te ontslaan. Payrollbedrijven betalen geen mensen onder CAO loon , laat staan minimumloon. Payrollbedrijven verdienen niet aan afroming van lonen, maar aan het feit dat bedrijven betalen om de administratie en juridische aspecten uit handen te nemen. Dat wil niet zeggen dat er geen bedrijven op de markt opereren die zich hier helaas wel mee bezig houden. Niet gecertificeerd, geen lid van een branchevereniging. Gelukkig de minderheid, maar niet minder erg. Laten we daar keihard handhaven. Dat kan, de regelgeving is er. Politiek: richt je daar dan op. Maar een complete bedrijfstak “afschaffen” vanwege malversaties van enkele slechtwillenden…. Kortom; erg veel ongefundeerd geschreeuw, waar onze economie en arbeidsmarkt niet bij gebaat zijn.

 12. Jos Driessen op

  Men vergeet dat men met payrolling ook de ongewenste bijverschijnselen van het zzp-fenomeen kan voorkomen…..

 13. Gerben Zanting op

  De payrolconstructie is net als de uitzendconstructie een driehoeksrelatie tussen flexkracht, opdrachtgever en payrol onderneming. Volgens mij wordt hierbij niemand gedwongen om zijn handtekening te zetten.

 14. Henk v Blitterswijk op

  …mijn buurman is internationaal chauffeur via payrol; als hij niet via payrol had willen werken was hij nu werkloos geweest…
  Iedereen weet wat er met de economie aan de hand is en heeft gelukkig zijn eigen mening over het oplossen van de crisis maar bekijk de hele situatie eens vanuit een huishoudportemonnee….

 15. In sommige reacties wordt verschil gemaakt tussen uitzenden en payrollen.
  Het verschil tussen payrollen en uitzenden is in juridische zin nul, het enige verschil is dat bij `payrollen` de opdrachtgever de werknemer aandraagt bij het uitzendbureau.
  Bij `uitzenden` zoekt het uitzendbureau de juiste werknemer en betaalt de opdrachtgever daarom een hoger uurtarief.
  In beide gevallen is het uitzendbureau (of payrollbedrijf, als het zich zo noemt ter herkenbaarheid in de markt) de juridische werkgever.

  Een verschil kan wel zijn, dat bij uitzenden het bureau een minimale inleentermijn bedingt en bij payrollen niet, of veel korter. Dat is logisch aangezien je als bureau minder inspanning hoeft te verrichten om een payroller te contracteren dan iemand die je eerst nog zelf moet werven en selecteren.
  Het ontbreken van een inleentermijn kan de werknemer kwetsbaar maken. Een inleentermijn is zuiver een commerci?le constructie, er is geen wettelijke plicht.
  Aanpassing hiervan betekent per definitie een minder flexibele arbeidsmarkt. De vraag is of je dat moet willen.

  Voor de volledigheid: Het verschil tussen payrollen / uitzenden en detacheren is dat in dat laatste geval geen van de drie contractpartijen zonder opzegtermijn de detacherings- cq arbeidsovereenkomst kunnen be?indigen.

  De huidige wetgeving laat al niet toe dat iemand na x-hoeveelheid uitzendcontracten / tijdsduur hiervan alsnog als payroller wordt ingehuurd. Dan kan je als werknemer een contract voor onbepaalde tijd claimen. Meer controle en hogere boetes op dit soort constructies, plus betere voorlichting aan werknemers is een veel beter idee dan afschaffen van payrollen. De werknemer weet soms niet eens wat zijn rechten zijn en zo wel, dan durft hij / zij er lang niet altijd voor op te komen. Zowel bureaus als opdrachtgevers houden dat liever zo, dus hier ligt een taak voor de overheid.